เตรียมเปิดม่าน โขนผู้หญิงจันทรเกษม

เตรียมเปิดม่าน โขนผู้หญิงจันทรเกษม

เตรียมเปิดม่าน โขนผู้หญิงจันทรเกษม สืบสานตำนาน นาฏกรรมชั้นสูงมรดกของชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานตำนานโขนผู้หญิง จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก ช่วยฟื้นฟูศิลปะการแสดงอันล้ำค่าของไทย ตามรอยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเปิดการแสดง 31 มีนาคม – 1 เมษายนนี้

นายธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง กล่าวว่า โขนผู้หญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ โขนผู้หญิงจันทรเกษม เป็นการแสดงโขนที่ใช้นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วน เริ่มต้นจัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ชั้นปีที่ 3ได้ทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อประกอบรายวิชาการสร้างละครรำในขณะนั้น ด้วยความสนใจและต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้ เนื่องจากเป็นการแสดงที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก นักศึกษาจึงได้เลือกการแสดงโขนผู้หญิงขึ้น

“การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมปีนี้ เป็นการแสดงครั้งที่ 5 โดยจัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภกซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พิเภกน้องของทศกัณฐ์ ได้เข้าร่วมกับฝ่ายพระรามและช่วยให้ทัพพระรามสามารถชนะทศกัณฐ์ได้ในที่สุดโดยปีนี้นอกจากนักแสดงภายในสาขาวิชาแล้ว ยังได้รับสมัครนักแสดงจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมแสดง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับมีนักศึกษาหญิงจากต่างคณะมาสมัครและร่วมฝึกซ้อมการแสดงโขนในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นการสืบทอดและสืบสานศิลปะการแสดงของไทยโดยเยาวชนตามรอยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน” นายธรรมรัตน์ กล่าว

นายธรรมรัตน์ กล่าวต่อว่า ความพิเศษของการแสดงในครั้งนี้ นอกจากความงดงามจากการแสดงโขนแล้ว ยังได้นำแสง สี เสียง เข้ามาช่วยเพิ่มอรรถรสในการชม เพื่อให้ผู้ชมได้สนุก เพลิดเพลิน ตลอดการแสดง โดยเฉพาะฉากยกรบในช่วงท้ายการแสดงที่ผู้ชมจะได้เห็นการจัดกระบวนทัพ การต่อสู้อย่างตระการตาใช้นักแสดงกว่า 30 คน รวมถึงนำการแสดงร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา สอดแทรกระหว่างการแสดงถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมอีกด้วย

“โขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภก จัดแสดงวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป การแสดงครั้งนี้เปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสัมผัสถึงความงามของศิลปะชั้นสูงของไทย สนใจสำรองที่นั่ง ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0 2942 6900-99” นายธรรมรัตน์ กล่าว