ร้อนแรงไปกับ 'แมงยุ้มวะ'

ร้อนแรงไปกับ 'แมงยุ้มวะ'

หลายคนอาจทำหน้างง เมื่อเอ่ยถึง “แมงยุ้มวะ”

แต่ถ้าบอกว่านี่คือภาษาพื้นบ้านที่ชาวบ้านริมน้ำเข็กใช้เรียก “แมงกะพรุนน้ำจืด” ทุกคนคงร้องอ๋อ...ก็ด้วยรูปร่างหน้าตาและท่าทางในเวลาเคลื่อนตัวของมันจะค่อยๆ หุบตัวและกางออกแบบนี้ไปเรื่อยๆ คล้ายๆ จังหวะของการ “ขยุ้ม” อะไรบางอย่าง ชาวบ้านจึงเรียก “แมงยุ้มวะ” ตามสภาพ


ช่วงฤดูร้อนราวเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นเทศกาลแห่งการชื่นชมเจ้าแมงกะพรุนน้ำจืดชนิดนี้ จริงๆ พบได้หลายจุดในลำน้ำเข็ก แต่ที่พบมากที่สุดคือบริเวณแก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่นี่ก็มีกิจกรรมพายเรือเที่ยวป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืดด้วย


แก่งบางระจัน ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำเข็กติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หน่วยฯ หนองแม่นา บริเวณนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ที่แก่งบางจันยังมีทิวทัศน์สวยงาม เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย


แมงกะพรุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหล หรือที่ชาวบ้านเรียก แมงยุ้มวะ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Craspedacusta sowerbyi เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกและหายาก มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบอาศัยตามรากพืช ก้อนหิน หรือตอไม้ใต้ผิวน้ำ เมื่อแมงกะพรุนน้ำจืดเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายร่ม มีหนวดยาวๆ รอบๆ วงแหวน ซึ่งมีเข็มพิษอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการจับเหยื่อที่เป็นแพลงตอน


การเที่ยวชมแมงกะพรุนน้ำจืดที่แก่งบางระจัน จะมีขึ้นเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี เหมือนกับวงจรชีวิตของแมงกะพรุนน้ำจืด โดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ในเขต ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มชาวบ้านที่พยายามรักษาแก่งน้ำแห่งนี้ ให้ปราศจากการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนใดๆ เป็นแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อให้ชาวบ้านซึ่งรู้ข้อมูลในท้องถิ่นดีที่สุด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ตอบคำถาม และพาเที่ยว


การพายเรือเพื่อชมแมงกะพรุนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรียนรู้ธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากการล่องเรือชมแมงกะพรุนแล้ว ยังสามารถชมพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด ที่เป็นพืชและสัตว์ประจำท้องถิ่น เช่นหอยก้นตัด ปลาประจำท้องถิ่น ผีเสื้อที่หายากหลายชนิด เช่นผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่ โคนปีกดำ และผีเสื้อหางแหลม เป็นต้น


ประสบการณ์แปลกใหม่เกิดขึ้นได้เมื่อเราก้าวเท้าออกไปเผชิญโลก และยิ่งออกไปสัมผัส ก็จะยิ่งหลงรักประเทศไทย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ จริงๆ นะ


...............


ข้อมูลบางส่วนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)