รัฐบาลจัดตลาดคลองผดุงฯต่อเนื่อง เปิดใหม่1-24 ธ.ค.

รัฐบาลจัดตลาดคลองผดุงฯต่อเนื่อง เปิดใหม่1-24 ธ.ค.

เผยรัฐบาลจัดตลาดคลองผดุงฯข้างทำเนียบอย่างต่อเนื่อง เปิดใหม่1-24ธ.ค.เน้นขายของที่ระลึกแด่พ่อและของขวัญปีใหม่

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมแถลงข่าวการจัดตลาดนัดสินค้าชุมชน คลองผดุงกรุงเกษม(ข้างทำเนียบรัฐบาล) ภายใต้หัวข้อ “ของที่ระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่” ระหว่างวันที่ 1-24 ธ.ค. เวลา 10.00-19.00 น.

น.ส.เรณู กล่าวว่า การจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง 12 ตลาด ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนตลอดจนประชาชนได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งการจัดงานในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อสานต่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพไปถึงประชาชนได้ทั่วถึงตามแนวทางของรัฐบาล ขณะที่ประชาชนสามารถซื้อหาของขวัญเป็นที่ระลึกให้กับพ่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

“ส่วนแผนงานการจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนในปี 59 มีดังนี้ 1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 26 ม.ค. 2.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างงาน วันที่ 2 – 26 ก.พ. 3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 5 – 27 มี.ค. 4. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 24 เม.ย. 5.กระทรวงแรงงานจัดระหว่างวันที่ 3 – 24 พ.ค. และ6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 3 – 24 มิ.ย.” น.ส.เรณู กล่าว

ด้านนายสมชาติ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค.เป็นสินค้าที่ระลึกแด่พ่อ และระหว่างวันที่ 13-24 ธ.ค.เป็นสินค้าของขวัญปีใหม่ ตลอดจนสินค้าคุณภาพส่งออกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง จำนวน 128 ร้านค้า นอกจากนั้นมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จุดบริการถ่ายรูปพิมพ์ใส่กรอบกระดาษลายดอกไม้เป็นที่ระลึก พร้อมกิจกรรมสอยดาวลุ้นรับรางวัล โดยรางวัลใหญ่เป็นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และบัตรกำนัล 700 รางวัล พร้อมกับจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในให้แก่ชุมชน การให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น