เครือเนชั่น คว้า4รางวัล 'ข่าว-สารคดีส่งเสริมสิทธิเด็ก'

เครือเนชั่น คว้า4รางวัล 'ข่าว-สารคดีส่งเสริมสิทธิเด็ก'

ประกาศรางวัล "ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก" เครือเนชั่นคว้าหลายรายการ "กรุงเทพธุรกิจ" คว้า2รางวัล, NOW26และคมชัดลึกคว้า1รางวัล

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ประจำปี 2558 โดยการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพ

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสทุธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา เปิดเผยว่า การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน ปี 2558 นี้ สถาบันอิศราร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และนิสิตนักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กเข้าประกวดจำนวนมาก

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานข่าวเรื่อง “พรวิเศษ” สิทธิเด็กพิการไทย โดย หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เปิดเทอมไปรบ รับน้องสยองขวัญ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ 2) ผลงานข่าวเรื่อง โลกร้ายออนไลน์ Cyberbullying โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

นายประสงค์ กล่าวว่า ส่วนรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง มีผู้ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้นสองผลงาน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เด็กไทยฟันดี โดย นายสุรพงษ์ เพื่อช่อ สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ และประเภทรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ มีผู้ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้นหนึ่งผลงาน ประกอบด้วย รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานข่าวเรื่อง เด็ก 16 รับจ้างเที่ยว ภัยยุควัตถุนิยม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ในปีนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีผลงานใดเข้าข่ายรางวัลชนะเลิศ แต่คณะกรรมการมีมติให้รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง พรมแดน “ชีวิต” สิทธิ-สัญชาติ โดย สถานีโทรทัศน์ NOW26 รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เด็กขายพวงมาลัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2) ผลงานข่าวเรื่อง นักเรียนอาเซียน โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 3) ผลงานข่าวเรื่อง เหยื่อตะกั่ว โดย มหาชัยเคเบิลทีวี และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) เปิดทุจริตวุฒิการศึกษา (โครงการ น.ส.ว.) จ.เพชรบุรี โดย สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 2) เพิ่มโทษใช้เด็กทำผิด โดย สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 3) ถอดบทเรียนหนูน้อยกอดศพแม่ ปลุกสังคมต้านทารุณกรรมเด็ก โดย สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล นิวทีวี ช่อง 18 4) กว่าจะเป็น เด็กแว้น โดยสถานีโทรทัศน์ PPTV และ 5) เด็กถูกทิ้ง : ปัญหา สาเหตุและทางออก โดยสถานีโทรทัศน์ PPTV

นายประสงค์ กล่าวว่า รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง มือถือทำพิษวัยประถมส่องคลิปภาพลามกแพร่ว่อนเน็ต โดย หนังสือหอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง โรงเรียนสอนขับรถ รับหัดเด็ก พ่อแม่ช่วยหนุนลุกทำผิด โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย และ 2) ผลงานข่าวเรื่อง รอยสัก ! กับมุมมองทางสังคม โดย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า รางวัลหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็ก ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์น้ำร้อนนิวส์ โดย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 จ.นครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 1) หนังสือพิมพ์ฟ้าใหม่ โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก และ 2) หนังสือพิมพ์ศรีนวลนิวส์ โดย โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม กรุงเทพฯ

นายประสงค์ กล่าวว่า นอกจากพิธีมอบรางวัลโดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัลยังได้รับเกียรติจาก นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็กอีกด้วย โดยสถาบันอิศรายังจัดให้มีการเสวนา ถอดบทเรียน “หนังสือเด็กคลุมโม่ง” ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนถึงผลกระทบต่อเด็กในการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนโดยเจาะลึก โดยมีการยกตัวอย่าง 4 กรณี และยังมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวด้วย การจัดประกวดดังกล่าว สถาบันอิศราเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและอื่น ๆ