ยี่เป็งลำพูน ถวายโคมนับหมื่นดวงเพื่อเป็นพุทธบูชา

ยี่เป็งลำพูน ถวายโคมนับหมื่นดวงเพื่อเป็นพุทธบูชา

ยี่เป็งลำพูนเริ่มมีสีสัน ตลอดแนวถนนมีการตกแต่งด้วยโคมไฟ ขณะที่วัดพระธาตุุหริภุญชัยฯ จัดให้มีการถวายโคมเพื่อบูชาองค์พระธาตุนับหมื่นดวง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมงานเทศกาลยี่เป็งจังหวัดลำพูน โดยรอบเมืองมีการประดับด้วยโคมไฟสวยงาม นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบคูเมือง ชุมชนต่างๆ ยังได้จัดทำกระทงขนาดใหญ่มาประดับไว้โดยรอบ เพื่อสร้างสีสันให้กับเทศกาลยี่เป็ง เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนได้เดินทางมาลอยกระทบในวันพรุ่งนี้(25 พ.ย.)

ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่นับถือของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนอย่างมาก ในเทศกาลยี่เป็งนี้ จึงได้มีการนำโคมไฟมาแขวนถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชาและแสดงความเคารพ เป็นจำนวนมากถือเป็นจุดหนึ่งที่สร้างสีสันสวยงามในช่วงงานยี่เป็งได้อีกจุดหนึ่ง

ส่วนที่บริเวณวัดพระธาตุุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการจัดให้มีการถวายโคมเพื่อบูชาองค์พระธาตุทำให้บรรยากาศภายในบริเวณวัดพระธาตุสวยงามมีสีสันของโคมที่ประชาชนนำมาแขวนไว้เป็นจำนวนมากนับหมื่นดวง

สำหรับการถวายโคมถือเป็นประเพณี ที่ ชาวลำพูน ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อบูชาไฟ การถวายโคมไฟจึงเปรียบเหมือนเป็นพุทธบูชาแด่ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัยพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลำพูน เป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูน และ ผู้เกิดปีระกา การถวายโคมไฟนอกจากจะเป็นการแสดความเคารพแล้วยังเป็นการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดลำพูน ด้วย