โพลล์ชี้คนเชียงใหม่87.7% เห็นด้วยห้ามปล่อยโคม

โพลล์ชี้คนเชียงใหม่87.7% เห็นด้วยห้ามปล่อยโคม

"แม่โจ้โพลล์" เผยชาวเชียงใหม่87.71% เห็นด้วยห้ามปล่อยโคม หวั่นเกิดปัญหาเพลิงไหม้ ความปลอดภัยในการสัญจรทางอากาศ ขณะที่ 12.29 % ไม่เห็นด้วย

ผศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพลล์ เปิดเผยว่า โดยปกติเทศกาลลอยกระทงที่ จ.เชียงใหม่ประชาชน นักท่องเที่ยวหรือตามสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มักจะนิยมปล่อยโคมลอยควบคู่กับการลอยกระทงที่มีความเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์และบูชาพระเกตุแก้วมณี บนสวรรค์ อีกทั้งมีความสวยงามสร้างความสว่างไสวบนท้องฟ้าแต่โคมลอยที่สวยงามนั้นกลับทำให้เกิดปัญหาเช่นปัญหาด้านความปลอดภัยด้านการบินของสายการบินต่าง ๆ ความเสี่ยงที่จะเกิดไหม้หากโคมลอยไปตกในที่ชุมชน และปัญหาเศษซากของโคมลอยที่จะกลายเป็นขยะจำนวนมากหลังจากจบเทศกาลทำให้ ทางจังหวัดออกมาตรการกำหนดการปล่อยโคมได้เพียงวันเดียวในวันที่ 25 พ.ย.เท่านั้น ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพลล์ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 350 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ "คนเชียงใหม่....คิดอย่างไร กับมาตรการคุมเข้มการปล่อยโคมลอย ปี 58” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ปี 2558 พบว่าชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 85.92 ทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มการปล่อยโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงร้อยละ 14.08 เท่านั้นที่ไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว

โดยประชาชนร้อยละ 87.71 เห็นด้วยกับมาตรการคุมเข้มการปล่อยโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาเพลิงไหม้ และ ความปลอดภัยในการสัญจรทางอากาศ โดยมีเพียงร้อยละ 12.29 ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการคุมเข้มดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เพราะการปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทง จึงควรให้มีกิจกรมการปล่อยโคมลอยต่อไป

ขณะที่การทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มการปล่อยโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 82.42 ชาวเชียงใหม่ ทราบถึงการกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคมลอยในพื้นที่ 5 อำเภอ ตามแนวขึ้นลงของเครื่องบิน ยกเว้นวันที่ 25 พฤศจิกายน วันลอยกระทง , อันดับ 2 ร้อยละ 66.08 ชาวเชียงใหม่ทราบถึงมาตรการคุมเข้มด้านผู้ผลิตและจำหน่าย ให้โคมลอยมีมาตรฐาน ,อันดับ 3 ร้อยละ 65.71 ชาวเชียวใหม่ทราบถึงพื้นที่นอกเหนือ 5 อำเภอข้างต้น ต้องมีการแจ้งศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการบินไม่ให้ได้รับผลกระทบ และอันดับ 4 ร้อยละ 61.67 ชาวเชียงใหม่ทราบถึงการคุมเข้มด้านเวลาในการปล่อยโคม คือ ปล่อยได้เฉพาะวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 9.00 น. จนถึงช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และช่วงเวลากลางคืนควรปล่อยหลัง 21.00 น.

ทางด้านผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่จากมาตรการคุ้มเข้มดังกล่าว พบว่าชาวเชียงใหม่ร้อยละ 52.15 เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากการปล่อยโคมลอยเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลยี่เป็งเท่านั้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะสามารถใช้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ร้อยละ 47.85 เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจาก การปล่อยโคมลอยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเทศกาลดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการให้ความร่วมมือกับมาตรการคุมเข้มดังกล่าว พบว่า ชาวเชียงใหม่ร้อยละ 89.14 จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเพียงร้อยละ 2.29 ที่จะไม่ให้ความร่วมมือ และอีกร้อยละ 8.57 ยังไม่ตัดสินใจต่อประเด็นดังกล่าว สำหรับข้อเสนอแนะที่ชาวเชียงใหม่มีต่อการดำเนินการมาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีการควบคุมแทนการห้าม หรือการงดทำกิจกรรมการปล่อยโคมลอย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ควรให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในช่วงการจัดเทศกาลประเพณียี่เป็งมากกว่า เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมักเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชญากรรมเป็นประจำทุกปี