สุโขทัยนำร่องลอยกระทง จัดพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

สุโขทัยนำร่องลอยกระทง จัดพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

จังหวัดสุโขทัย เริ่มกิจกรรมแรก งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2558 ด้วยพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางเป็นประธานในพิธี “รับรุ่งอรุณแห่งความสุข” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน บริเวณสถานที่จัดงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวสุดขทัยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย”

ทั้งนี้กิจกรรมรับอรุณแห่งความสุข ได้ถูกจัดขึ้นตามความหมายของคำว่า สุโขทัยมาจากคำว่า สุขะ+ อุทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุข และได้ถูกบรรจุอยู่ในกำหนดการในงาน ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกปี และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความเป็นสุโขทัยอย่างแท้จริง

ต่อจากนั้นเมื่อเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีพิธีบวงสรวงการถวายด้วยการร่ายรำระบำสุโขทัย ซึ่งพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุดขทัยนั้นดำเนินการเป็นประจำทุกปีท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของการจัดงานเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้แล้วภายในบริเวณงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายอาทิ พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมรานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช การประกวดกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียง การประกวดนางนพมาศ โดยไฮไลท์ที่สำคัญของงาน คือ การแสดงประกอบแสง เสียง เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย”โดยจังหวัดสุโขทัยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน นี้