สายการบินใน-ตปท.แจ้งยกเลิกบินเชียงใหม่74เที่ยว

สายการบินใน-ตปท.แจ้งยกเลิกบินเชียงใหม่74เที่ยว

ผอ.สนามบินเชียงใหม่ เผยสายการบินใน-ตปท.แจ้งยกเลิกบิน74เที่ยว ระหว่าง24 -26พ.ย.

น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเรื่อง การปฏิบัติการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย (โคมไฟ) และมาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง พ.ศ.2558โดยห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยโคมควันและโคมลอย (โคมไฟ) ในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทุกตำบล , อ.หางดง ทุกตำบล , อ.สารภี ต.หนองผึ้งขัวมุง ต.ดอนแก้ว ต.สันทรายและต.ท่าวังตาล , อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว ต.เหมืองแก้ว ต.ริมใต้ และ ต.แม่สา , อ.สันทราย ต.หนองหาร ในพื้นที่ดังกล่าวนี้สามารถปล่อยโคมได้ในวันที่ 25 พ.ย. เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง โดยได้กำหนดช่วงเวลาปล่อยโคมคือ โคมควันให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00 น.- 12.00 น. และโคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น

หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศการปล่อยโคมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทางท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้แจ้งให้สายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูล จึงมีสายการบินแจ้งขอยกเลิกเที่ยวบิน เลื่อนเวลาการบิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากมีโคมไฟ หรือโคมควัน ลอยเข้าไปติดในเครื่องยนต์

สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในปัจจุบันมีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 180 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารผ่านเข้าออกวันละประมาณ 20,000 คน ทั้งนี้ช่วงเทศกาลต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 -26,000 คนต่อวัน ขณะนี้มีสายการบินในประเทศที่แจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ย. 58 ดังนี้คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวนเที่ยวบิน เข้า-ออก 24 เที่ยวบิน , เส้นทาง เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชียงใหม่ จำนวนเที่ยวบิน 6 เที่ยวบิน, เส้นทาง เชียงใหม่-กระบี่-เชียงใหม่ 6 เที่ยวบิน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวน 6 เที่ยวบิน, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวน 8 เที่ยวบิน รวมเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิก ณ วันที่ 16 พ.ย. 58 จำนวน 62 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 9,300 คน

สำหรับสายการบินในประเทศที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 58 ได้แก่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวน 3 เที่ยวบิน , สายการบินไทยสมายล์ เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวน 6 เที่ยวบิน เส้นทางสุวรรณภูมิ –เชียงใหม่ 3 เที่ยวบิน , สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางสุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ จำนวน 3 เที่ยวบิน , สายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง จำนวน 4เที่ยวบิน และเส้นทาง เชียงใหม่-อุดรธานี-เชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยวบิน รวมเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินทั้งสิ้น 21 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารประมาณ 3,150 คน ส่วนสายการบินในประเทศที่ทำการเพิ่มเที่ยวบินในวันที่ 26 พ.ย. 58 ได้แก่สายการไทยสมายล์ เส้นทางสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ จำนวน 2 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 300 คน

สายการบินระหว่างประเทศที่ยกเลิกเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 24- 26 พ.ย. 58 คือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง เชียงใหม่-หางโจว-เชียงใหม่ จำนวน 6 เที่ยวบิน, สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เส้นทาง เฉินตู-เชียงใหม่เฉินตู จำนวน 2 เที่ยวบิน, สายการบินแอร์ไชน่า เส้นทางปักกิ่ง-เชียงใหม่ปักกิ่ง จำนวน 2 เที่ยวบิน, สายการบินบิจุนเหยาแอร์ไลน์ เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ จำนวน 2 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 12 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารประมาณ 1,800 คน

สำหรับสายการบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ย. 58 ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง เชียงใหม่ –ฉงฉิ่น-เชียงใหม่ จำนวน 4 เที่ยวบิน และ เส้นทางเชียงใหม่-เฉินตู-เชียงใหม่จำนวน 2 เที่ยวบิน , สายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพลส เส้นทาง ฮ่องกง-เชียงใหม่-ฮ่องกง จำนวนเที่ยวบิน 6 เที่บิน , สายการบินดราก้อนแอร์ เส้นทางฮ่องกง-เชียงใหม่-ฮ่องกง จำนวน 4 เที่ยวบิน ,สายการบินแอร์ไชน่า เส้นทางปักกิ่ง-เชียงใหม่-ปักกิ่ง จำนวน 4 เที่ยวบิน รวมเที่ยวบินทั้งหมด 20 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 3,000 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางผู้โดยสารตรวจเช็คตารางการเดินทางกับทางสายการบินอีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบินอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนทางวิ่งกรณีที่อาจจะมีเศษวัสดุจากโคมตกลงมาในทางวิ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่ง จากเดิมวันละ 4 ครั้งเป็น 10 ครั้งเพื่อตรวจเก็บเศษโคมที่ลอยมาตกในทางวิ่ง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด