วธ.ตามหา60บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพฯ

วธ.ตามหา60บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพฯ

วธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ยิ่งใหญ่ เปิดกิจกรรมตามหา 60 บุคคลในภาพ พระราชกรณียกิจ สนองงาน 9 ด้าน

ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้ วธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ โดยกำหนดจัดขึ้น ให้สมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ ของพระองค์ ที่ทรงงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมในประเทศ ประกอบด้วย โครงการตามหาบุคคลในภาพ ที่ปฏิบัติภารกิจ สนองโครงการตามพระราชดำริ ในด้านต่างๆ ทั้ง 9 ด้าน เป็นครั้งแรก ประกอบด้วย การพัฒนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา สาธารณกุศล สาธารณสุข และโภชนาการ การต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ เกษตรกรรม รวม 60 ภาพ เพื่อให้มาเผยแพร่บอกเล่าถึงความรู้สึกที่เคยได้ถวายงานแด่พระองค์และโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่องเจ้าฟ้าหญิงกับงานหอสมุด

“เบื้องต้นได้คัดเลือกบุคคลในภาพแล้ว จำนวน 8 คน ดังนี้ ด้านต่างประเทศ นายหวัง เฉิน ด้านการศึกษา ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายบุญพีร์ พันธ์วร ด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ได้แก่ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ นายปรีชา เถาทอง ผศ.สาโรจน์ นาควิโรจน์ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ทั้งนี้ วธ. จะมีการจัดทำสารคดี ของ ทั้ง 60 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ของงานตามพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้พระจริยวัตรของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์ งานมรดกวัฒนธรรมของชาติ ” นายวีระ กล่าว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และศีลจาริณีภาคฤดูร้อน โครงการเทศมหาชาติ ที่สำคัญ ได้มีการจัดกิจกรรมทางศิลปะขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยการรวบรวมศิลปินจากทั่วประเทศ 77 จังหวัด ร่วมกับวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระอิริยาบถต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญในการฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา โดยจะให้เวลาเขียนภาพ นาน 6 เดือน จากนั้นจะนำมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เคลื่อนที่ไปจัดแสดงทุกภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายน นี้ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนด้านดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน การจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด วธ. กล่าวว่า ขณะที่การจัดงานในต่างประเทศจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้ การจัดแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งยังเป็นการฉลองความสัมพันธ์ ไทย- จีน ครบรอบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 2-7 เม.ย. รวมทั้งยังนำการแสดงดังกล่าว ไปจัด ที่ หอประชุม รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ สหราชอาณาจักร ช่วงเดือน มิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นความพิเศษมาก เพราะ ในสมัย รัชกาลบที่ 5 เคยส่งนักดนตรีสยาม จำนวน 19 คน ไปจัดแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ควีน วิกตอเรีย ที่ 1 ซึ่งผ่านมาถึง 130 ปี แล้ว หลังจากนั้น ก็ไม่เคยมีการแสดงของนักดนตรีไทยอีกเลย

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน จะจัดแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงดนตรีไทยหลายรูปแบบ มีคณะนักแสดง มากที่สุด ถึง 72 คน ได้แก่ การแสดงชุดวิศิษฏศิลปิน (มหาจักรีสถิตในใจประชา) การแสดงโขนหลวง หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา เสมอข้ามสมุทร ยกรบ ถ่ายทอดท่ารำมาตรฐานชั้นสูงในราชสำนัก ทั้งยังมีการแสดงดุจดวงปทุมทิพย์ (ระบำดอกบัวไทย-จีน) เพลงดอกบัวไทยจีน ซึ่งตนได้ประพันธ์คำร้อง/ทำนองขึ้นใหม่ และมีการแสดงฟ้อนฝาง โนราห์ ชาวนา หมากแก็บ แล้วจบด้วยฟินาเล่ มหกรรมกลองไทย ทั้งกลองยาว กลองสะบัดชัย และหุ่นหลวง