เผยคดีโจรกรรมเครื่องมงคลราชบรรณาการ ร.4ยังไม่คืบ

เผยคดีโจรกรรมเครื่องมงคลราชบรรณาการ ร.4ยังไม่คืบ

"วีระ" รมว.วธ.เผยผลตามคดีโจรกรรมเครื่องมงคลราชบรรณาการ ร.4 ยังไม่คืบ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการในรัชกาลที่ 4” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังจากหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆกว่า 200 คนว่า จากกรณีโจรบุกพิพิธภัณฑ์ห้องจีน ภายในพระราชวังฟงแตนโบล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้โบราณวัตถุสำคัญไปหลายรายการ หนึ่งในนั้นคือพระมหามงกุฎ เครื่องมงคลราชบรรณาการ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานให้พระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้รายงานว่าโบราณวัตถุของทางพิพิธภัณฑ์ห้องจีนหายไปถึง 20 ชิ้น ในจำนวนนี้เป็นโบราณวัตถุจากไทย 6 ชิ้น ได้แก่ พระมหามงกุฎ พระแสงทำจากญี่ปุ่น พระคนโฑ พระแสงกรรไกร 1 พระแสงกรรไกร 2 และ พาน

“เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ได้รับความสนใจจากประชาชาวไทยเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบให้กรมศิลปากรจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในพระราชวิเทโศบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งประเทศฝรั่งเศส ด้วยการส่งคณะราชทูตและเครื่องมงคลราชบรรณาการไปถวายในปีพ.ศ. 2404 เพื่อให้ชาติมหาอำนาจยอมรับประเทศไทยในฐานะอารยประเทศ ซึ่งการเรียนรู้และทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ยังช่วยให้ตระหนักถึงบทบาทของมรดกศิลปวัฒนธรรม ในฐานะส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเอกราชของชาติไทยสืบมา เบื้องต้นนักวิชาการต่างๆได้ร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมแต่ละยุคที่มีการแลกเปลี่ยนเครื่องมงคลราชบรรณาการระหว่างพระมหากษัตริย์ของไทยกับพระมหากษัตริย์ในราชอาณาจักรต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนต่อไป”รมว.วัฒนธรรม กล่าว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไป สำหรับความคืบหน้าทางคดีดังกล่าว ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสว่า ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากทางการฝรั่งเศส เข้าใจว่าทางการฝรั่งเศสกำลังเร่งติดตามอยู่ เนื่องจากทางการฝรั่งเศสมีข้อมูลสัณฐานรายละเอียดของโบราณวัตถุทุกชิ้น รวมไปถึงเบาะแสของโจรที่ขโมยไปจากกล้องวงจรปิด โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้เฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า คนที่โจรกรรมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้ง 6 ชิ้น ถือว่ามีความตั้งใจอยากจะได้ของมีค่าที่สุดไป โดยเฉพาะพระมหามงกุฎถือว่ามีคุณค่ามากที่สุด เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ มีความหมายเชิงพระราชไมตรีทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่ประเมินค่ามิได้ ทำจากทองคำแท้ เป็นมงกุฏทองประดับเพชร 233 เม็ด ทับทิม 2,298 เม็ด มรกต 46 เม็ด และไข่มุก 9 เม็ด

นายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร กล่าวว่า ในสมัยพระจักรพรรดิ์นโปเลียนที่ 3 ที่รัชกาลที่ 4 พระราชทานเครื่องมงคลราชบรรณาการไปให้แล้ว ทางพระจักรพรรดิ์นโปเลียนที่ 3 ได้พระราชทานพระแสงปืนให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระแสงปืนมีประทับตราพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เป็นปืนคาบศิลา คร่ำทอง ผลิตโดย Manceaux A Paris ที่สันปืน มีตราพระราชลัญจกรของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 สีทอง และมีจารึกตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสบนลำกล้องว่า “OFFREPAR S.M. NAPOLEON III EMPEREUR DES FRANCAIS” แปลว่า มอบให้โดยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 จักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งถือเป็นของชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ยืนยันถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศชัดเจน