ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ

ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ

"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ ของ"เนาวรัตน์-แก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ นับเท้า นับทาง DISTANCE BY STEPS ของเนาวรัตน์-แก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ