แทนคุณแผ่นดินปี2557

แทนคุณแผ่นดินปี2557

(รายงาน) "แทนคุณแผ่นดิน"ปี2557 จาก 77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย

"โครงการแทนคุณแผ่นดิน" ปีที่ 8 เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการความดีทำดีต่อเนื่อง จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “คนดี” โครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2557 วานนี้ (16 ธ.ค.) มีศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ทั้ง 4 ภาค 77 คน รวมถึง 4 เยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ และ 6 องค์กรคิดดีทำดี สังคมดี รวมปี 2557 มีตัวแทนคนดีที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน รวมทั้งหมด 494 คน

สำหรับองค์กรผู้ร่วมเชิดชูคนดี ในโครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี 2557 ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีสโตน จำกัด

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า ในฐานะเป็นกรรมการคัดเลือก มีข้อสรุปหลายข้อที่ตรงกันของกลุ่มผู้ที่ได้รับเลือกคือ พวกเขามีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความวิริยะอุตสาหะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อจนทุกคนยอมรับ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา และดำรงชีพจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

มีภาษิตว่า พระบางรูปดังไกล แต่คนใกล้เคียงเขาไม่ตักบาตรให้ แต่พระหลายรูปดังใกล้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยม คนที่ได้เลือกมา ถือว่าดังใกล้ เพราะท่านได้ทำที่สิ่งที่คนในชุมชนยอมรับ และเนชั่นกรุ๊ปได้ดึงดังใกล้มาเสนอในระดับประเทศจนกลายเป็นดังไกลด้วย

"ผมเชื่อมั่นว่ามาถึงขั้นนี้แล้วท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เป็นพลังในการสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไป"

นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่ภูมิใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลมาตลอด 8 ปี คือทุกครั้งได้สัมผัสกับผู้ที่ทำความดี เป็นความภูมิใจของเราที่ได้ไปแสวงหาความดี แสวงหาบุคคลที่ทำความดี โดยไม่หวังผลว่าจะเป็นที่รับทราบของสังคม

ทุกครั้งที่มีการเสนอชื่อ ทีมงานเนชั่นจะไปสืบเสาะและไปตรวจสอบว่าทำความดีอย่างนั้นจริงไหม ทำอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า รวมทั้งชาวบ้านได้ประโยชน์จริงๆ ทุกท่านที่ได้รางวัลมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ด้วย ท่านภูมิใจได้ว่ากระบวนการเลือกสรรยังคงเข้มข้น

"นี่เป็นการแทนคุณแผ่นดินที่เราเชื่อว่า เราเข้าไปแสวงหาความดี เพื่อให้คนที่ทำความดีไม่รู้สึกเหงา ไม่รู้สึกว่าการทำความดีนั้นทำอยู่คนเดียว ทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละปีล้วนแต่เป็นคนดี และยังมีคนดีจำนวนมากที่เรายังเข้าไปไม่ถึง ต้องขอบคุณพันธมิตรและผู้สนับสนุนทุกท่านทุกหน่วย ผมเชื่อว่าการให้คนทำความดีได้เป็นที่รับรู้ของสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ทำความดีอย่างถ่อมตน ไม่คุยโม้โอ้อวด เราเชื่อว่าการทำความดีต้องได้รับการยอมรับและเป็นที่กล่าวขวัญ ตอนนี้มีเครือข่ายคนดีแทนคุณแผ่นดินที่ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 500 คน และสามารถแลกเปลี่ยนความแข็งแกร่งให้ชุมชนต่อไป"

นายสุทธิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้จัดเวทีเสวนานำหัวข้อสำคัญๆ มาพูดคุยกัน พบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับสรุปตรงกัน คือ จะไม่มีปัญหาไหนแก้ได้ถ้าไม่สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ประชาธิปไตยที่แท้จริงมาจากความแข็งแกร่งของชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการทำความดี และให้คนทำความดีในระดับชุมชนมีที่ยืน ฉะนั้นโครงการแทนคุณแผ่นดิน และเวทีปฏิรูปพลเมืองปฏิรูปที่เนชั่นจัดขึ้น สอดคล้องกันคือต้องลงไประดับรากหญ้า ลงถึงชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นี่จะเป็นจุดเริ่มของประชาธิปไตยให้ประเทศอย่างแท้จริง

ปีนี้ผู้ได้รับรางวัล เช่น นางพรทิพย์ คล่องแคล่ว นายสมบัติ สิมหล้า นายสุเมธ คณทาง นางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์ และนายแสนคม นวลสำลี เป็นต้น