แห่เที่ยว'จิมทอมป์สันฟาร์ม'

แห่เที่ยว'จิมทอมป์สันฟาร์ม'

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเกินทางมาชมฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ จิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเกินทางมาชมฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ จิมทอมป์สันฟาร์ม ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนมาก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
จิมทอมป์สัน ฟาร์ม 2557 เป็นฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ มีทั้งแปลงดอกไม้สวยงาม เช่น ดอกบานชื่น ดาวเรือง แกลดิโอลัส แปลงเห็ดนานาชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและเลือกตัดดอกไม้ และผลิตผลได้ด้วยตนเอง (ชั่งขายเป็นกิโลกรัม) ชมแปลงผัก เช่น ซูกินี บวบ ฟักทองนานาพันธุ์กว่า 70 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์ยักษ์ The Atlantic Giant น้ำเต้ายักษ์ เป็นต้น โดยจะเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมพัสความความงามตาม ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน