ช้างร่วมถวายพระพร

ช้างร่วมถวายพระพร

วังช้างแลเพนียด อยุธยา จัดช้าง6เชือกเดินทางเข้ามาเพื่อร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนามหลวง