พุทธศาสนิกชนเตรียมเดินธรรมยาตราอนุรักษ์ป่าไม้

พุทธศาสนิกชนเตรียมเดินธรรมยาตราอนุรักษ์ป่าไม้

พุทธศาสนิกชนเตรียมเดินธรรมยาตราเช้าวันพรุ่งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมารักษ์น้ำรักษ์ป่า ให้อยู่ชั่วลูกหลาน

ที่วัดภูเขาทอง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในช่วงเย็นวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนนุ่งขาวห่มขาว ทยอยเดินทางมาเพื่อค้างคืนที่วัดภูเขาทองกว่า 100 คน เพื่อเตรียมตัวในการเดินธรรมยาตราในเช้าวันที่ 1 ธ.ค. ซึ่งเป็นการเดินธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว จะเริ่มต้นเดินตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม

โดยเริ่มที่วัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน ไปที่จุดเพลศาลปู่ตาบ้านท่าทางเกวียน เป็นระยะทางแรก 5 กิโลเมตร และเดินต่อไปที่วัดบ้านท่าเว่อ ใน ต.ท่ามะไฟหวาน รวมเดินเท้าในวันแรก 10.5 กิโลเมตร โดยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเดินในครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมการเดินธรรมยาตรา ซึ่งทราบเพียงว่า การเดินธรรมยาตรานั้น เป็นการเดินเพื่อบอกกล่าวชาวบ้าน ให้ร่วมรณรงค์รักษาป่าไม้ ดูแลลำน้ำ นอกจากเป็นการเชิญชวนอนุรักษณ์ ป่าเขาแล้ว ยังช่วยให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติธรรม การเดินธรรมยาตราครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 โดยปีนี้ใช้ชื่อว่า บูชาครู ตอบแทนคุณ