ดวงรายสัปดาห์ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2557

ดวงรายสัปดาห์ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2557

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2557

ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้ชาวราศีเมษยังมีเรื่องร้อนอกร้อนใจ ควรระวังอุบัติเหตุ ฟืนไฟของร้อน และระวังบาดแผลจากของมีคมยังต้องระวังอีก คือ อาจถูกลดตำแหน่งหน้าที่การงาน ถูกทำให้ถอยยศถอยศักดิ์ศรี เกิดคดีความ ไม่ควรคิดหรือทำอะไรซึ่งเป็นการเสี่ยงและโดยความประมาทมีศัตรูปองร้าย ศัตรูแข็งข้อต่อต้าน สร้างความลำบากยากเข็ญให้เกิดทุกข์เดือดร้อนส่วนกิจการงานระยะนี้ ยังมีงานซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาต่างๆ งานที่มีหุ้นส่วน ร่วมกิจกรรมการงานกับฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้าม หรือกับคู่ครองคู่รัก ส่วนตัวคุณก็ยังรักงานมาก รับผิดชอบงานสุดๆ

การเงิน ระวังจะเสียทรัพย์สินเงินทอง โดยเฉพาะเสียเพราะศัตรู คู่อริ ส่วนรายได้ยังได้จากกิจการงาน

ความรัก ชีวิตคู่-ความรักยังอับเฉา ไม่แจ่มใสสดชื่น ระวังอาจเกิดความขัดแย้งรุนแรง

ราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ยังมุมานะ หักโหมกับการงานจนเกินควร ไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพควรระวังอาจประสบความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะคนงาน ผู้ใช้แรงงาน คนใช้ เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา และระวังเรื่องขัดแย้งทะเลาะวิวาทในการงานอย่างไรก็ตามยังมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำอยู่เสมอ ได้พบกับงานที่ท้าทายความสามารถ มีลูกหลาน เด็กๆ เยาวชน คนหนุ่มสาว คนในปกครองคอยช่วยกิจการงาน มีบริวารรับงานไปทำต่อ

การเงิน ยังมีโอกาสได้เงินจากธุรกิจการงาน หารายได้จากการทำงาน ยิ่งขยันยิ่งทำให้มีรายได้เข้ามามาก ยังมีรายจ่ายทางเสียเงินเนื่องจากมรณกรรม การตาย การสุดสิ้น การพลัดพรากจากไกล

ความรัก คนโสดหากแสวงหาคู่ระยะนี้.. หายาก (คือไม่ง่าย) มีคู่แล้วระวังความขัดแย้งทะเลาะวิวาทรุนแรงอาจถึงขั้นแตกหัก

ราศีมิถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ยังเป็นระยะที่ชาวราศีมิถุนมีโอกาสเดินทางไกล หรือได้โยกย้ายที่อยู่ ที่ทำงาน หรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการสร้างเครดิตความเชื่อถือจากสังคมให้แก่ตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็ควรระวังอารมณ์และความต้องการของคุณซึ่งไม่แน่นอน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา เดี๋ยวชอบเดี๋ยวชัง เช่นสิ่งใดที่เคยรังเกียจไม่ชอบอาจกลับชอบพอพึงใจ แต่สิ่งที่เคยชอบอาจจะเกิดความรังเกียจไม่ชอบก็ได้ แล้วแต่อารมณ์อันปรวนแปรส่วนกิจการงานระยะนี้ มีธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง การเรียน การสอน การสาธิต ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานที่มีการติดต่อสื่อสารข่าวสารต่างๆ

การเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทำให้มีรายได้ ได้เงินจากการติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร ได้เงินจากการศึกษาเล่าเรียน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

ความรัก ชีวิตคู่-ความสัมพันธ์กับต่างเพศยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน

ราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค.-16 ส.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป กิจการงานยังประสบปัญหา โดยเฉพาะธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ยานพาหนะ ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เช่นค้าข้าว ค้าพืชไร่ ค้าขายผลิตผลทางการเกษตร จะยิ่งล่าช้าเสียหายมากงานที่มีการประมูลรับเหมาก่อสร้างก็ประสบปัญหา ไม่ได้รับผลสำเร็จเช่นกันอย่างไรก็ตามระยะนี้ควรระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากธรรมชาติ และเป็นระยะที่สภาพแวดล้อมทำให้จิตใจของคุณและผู้คนรอบข้างทั่วไปเกิดความเครียด วิตกกังวล อารมณ์ร้ายแรง เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันรุนแรงได้ง่ายๆ

การเงิน มีโอกาสได้เงินจากเกียรติและชื่อเสียง ได้จากเครดิตความเชื่อถือที่ผู้อื่นมีต่อตัวคุณ และยังมีการหมุนเงิน ได้มาจ่ายไปอยู่เสมอ การเงินไม่หยุดนิ่ง

ความรัก มีเรื่องเดือดร้อนเพราะความรักใคร่ ความรักระยะนี้หม่นหมอง ระวังการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับคู่ครองคู่รัก

ราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้คุณสนใจใฝ่หาใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้ในวิชาเร้นลับ ค้นคว้าหาความจริงจากเรื่องซึ่งอำปลังอำพราง หรือมีสัมผัสไวสามารถรับรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นรับรู้ไม่ได้ หรืออย่างที่ว่ามีสัมผัสที่หกนอกจากนี้ยังอาจได้รับจากการสิ้นสุด จบสิ้น สูญเสีย มรณกรรม การตาย ผู้ล่วงลับแล้ว เช่นได้มรดกพินัยกรรม ทรัพย์สมบัติตกทอด เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ยังพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายสับสน และยังมีการเดินทางบ่อยครั้ง ควรระวังเจ้านายงานเบียดเบียนให้เดือดร้อน บริวารหนีจาก มีเหตุเภทภัย กระวนกระจายใจ ครอบครัวไม่ปกติสุข และระวังสุขภาพ

การเงิน มีโอกาสได้เงินจากฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้าม ได้จากคู่ครอง คู่รัก ได้จากการซื้อขาย เป็นตัวแทนผู้แทน

ความรัก ควรระวังการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทขัดแย้งกับคู่ครอง คู่รัก มิตรต่างเพศ

ราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-17 ต.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้ชาวราศีกันย์มักทำอะไรไม่อยู่กับร่องกับรอย หรือไม่อยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นควรจะทำ เช่นทำตัวขวางโลก ทำไปอย่างที่ว่าข้างๆ คูๆ อาจใช้กำลังเกินควรจนส่งผลให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือในสิ่งที่จะทำได้สำเร็จกลับไม่ทำ แต่กลับทำในเรื่องที่ผิด ทำให้พลาดโอกาสจะสำเร็จ ที่ควรระวังสุดๆ คือระวังสุขภาพมีการทำงานที่ต้องใช้อำนาจ มีกฎระเบียบ มีขั้นตอนปฏิบัติ ขั้นตอนในการทำงานเคร่งครัด หรือเป็นงานเกี่ยวกับการเยียวยารักษาพยาบาล แต่ก็ควรระวังหากเป็นงานซึ่งมีนายจ้างมักไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มักจะเกิดปัญหาขัดแย้งกับนายจ้าง

การเงิน มีทางเสียเงินจ่ายเงินมากมายทั้งจำนวนและทางที่ต้องจ่าย เกิดปัญหาขัดข้องขัดแย้งสารพัด ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ อาจเกิดอุบัติเหตุทางการเงิน ทำให้การเงินสะดุดหยุดชะงักจับต้นชนปลายไม่ถูก

ความรัก คู่ครอง คู่รักยังมีส่วนช่วยในธุรกิจการงาน คนโสดพอมีโอกาสพบคู่ในแวดวงการงานอยู่บ้าง.. ไม่มากนัก

ราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ต.ค. - 15 พ.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ชาวราศีตุลย์ควรระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ภัยอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ ระวังสภาพจิตใจ เกิดความวิตกกังวลกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ตลอดเวลา เกิดข่าวลืออันไม่เป็นมงคล ทำให้จิตตก เกิดความสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกส่วนตัวคุณระยะนี้ยังหนีไม่พ้นจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ยานพาหนะ และไม่พ้นจากญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล ทางด้านกิจการงานระยะนี้มีโอกาสดีๆ มีโชคดีในเรื่องการงานที่ดีอีกคือ คุณได้รับการคุ้มภัยอันตราย มีรังสีมหัศจรรย์บางอย่างช่วยคุ้มครอง หากประสบอุบัติเหตุก็รอดพ้นอันตราย หรือแค่บาดเจ็บบ้างเล็กน้อย

การเงิน รายได้ประจำยังพอมีอยู่ แต่อาจขัดข้องได้ช้าบ้าง ทว่าโชคลาภลอยไม่มี

ความรัก คู่ครอง คู่รัก อยู่ใกล้ชิด แต่ควรระวังเกิดความขัดแย้ง มีปากเสียงทะเลาะวิวาท ความรักใคร่ยังค่อนข้างอับเฉา

ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ธุรกิจการงานระยะนี้ต้องเผชิญปัญหาหลายประการ แต่คุณก็แก้ปัญหาได้ไม่เลว ระวังจะทำอะไรผิดพลาดหรือเจออุปสรรค ศัตรู คู่แข่ง อยู่เสมอ ต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องการงานสุดๆ ตลอดเวลาส่วนตัวระยะนี้ยังมีกิจกรรม มีงานเบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยโจ่งแจ้งให้ต้องทำ และระยะนี้ทำอะไรซึ่งใช้ไหวพริบปฏิภาณ บงการสั่งงาน หรือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจะดีกว่า ที่ควรระวังคือ แผนการหรือเรื่องลับๆ ที่กำลังทำอยู่อาจเกิดปัญหาบิดเบี้ยวบิดเบือน ทำให้ผิดหวังอย่างคาดไม่ถึง

การเงิน ยังไม่ค่อยมั่นคงเต็มร้อยในเรื่องการเงินทรัพย์สิน ทางได้เงินยังมาจากมรณกรรม การตาย การสูญเสีย ได้จากทางไกล ได้เงินเก่า เงินค้างชำระ เงินตกเบิก

ความรัก ชีวิตคู่ความรักใคร่ระยะนี้ไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใส แต่คู่ครองคู่รักก็ยังเป็นเพื่อนคู่ชีวิตมิตรคู่ใจเสมอ

ราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ธุรกิจการงานของชาวราศีธนูระยะนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะไม่ไกลนัก หรือเป็นงานเกี่ยวกับสังคม สมาคม คนหมู่มาก มีการติดต่อประสานงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกับเพื่อนฝูงหรือกับพี่น้องร่วมท้อง การงานเป็นที่ยอมรับของสังคมการติดต่อประสานงานก่อให้เกิดโชคลาภ มีเพื่อนมากโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ได้เพื่อนซึ่งอำนวยหรือชักพาให้ได้รับโชคลาภผลประโยชน์อย่างไรก็ตามโชคลาภผลที่จะเกิดขึ้นระยะนี้ต้องระวัง อาจได้ช้ามากๆ หรือถึงขนาดไม่ได้เลยก็ได้

การเงิน มีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กๆ เยาวชน คนหนุ่มสาว ลูกหลาน บริวาร หรือจ่ายเพื่อสภาวะใหม่ๆ การลงทุนใหม่ๆ และจ่ายเพื่อต่อลาภผล จ่ายเพื่อให้ได้ลาภผลประโยชน์ที่จะตามมา ทำนอง ใช้กุ้งฝอยตกปลากะพง ส่วนทางได้เงินที่มาจากลาภผลก็มีอยู่

ความรัก ยังควรระวังจะรักใครง่ายๆ ไปหน่อย ยังสนใจให้เกียรติเพศตรงข้ามเสมอ

ราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 11 ก.พ.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้ชาวราศีมังกรมีความมุ่งมั่น ขวนขวายที่จะมีหน้าที่การงานมีกิจการที่สูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่ ต้องการก้าวหน้าด้านการงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ขยันขันแข็งในการทำงานสุดๆ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับกิจการงานสูงสุด จิตใจจดจ่อกับงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ไม่ยอมทิ้งงานไปง่ายๆ หากยังทำงานไม่สำเร็จแต่ก็ควรระวังช่วงนี้อาจเกิดความอืดอาดเชื่องช้า บิดเบี้ยวบิดเบือน ไม่สมหวังดังที่มุ่งหมายไว้กับกิจการงาน มีเหตุบั่นทอนให้งานได้ผลดีน้อยลงแต่ผลเสียหรือผลอันเป็นโทษที่ได้รับกลับรุนแรงมากขึ้น

การเงิน มีรายจ่ายเกี่ยวกับหนี้สิน เช่นจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภาระผูกพันต่างๆ และจ่ายเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรี ส่วนรายได้ยังได้จากการงาน

ความรัก ยังมีเกณฑ์ต้องห่างไกลจากคู่ครอง คู่รัก คู่กิ๊ก ความรักอับเฉาเศร้าหมอง

ราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 13 มี.ค.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ชาวราศีกุมภ์จะใช้การเจรจา ใช้คำพูดมากขึ้นกว่าปกติ อาจเข้าข่ายปากเป็นเอก เหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ พูดจาอะไรมีคนเชื่อถือยึดถือ อาจประสบโชคดีหรือได้รับความสำเร็จเพราะปากคำน้ำถ้อยของตนเองแต่ขณะเดียวกันระยะนี้ควรระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ทางเดินอาหาร ท้องไส้ไม่ปกติ ท้องขึ้นท้องเสียบ่อยๆ ควรระวังโรคเกี่ยวกับน้ำ อุบัติเหตุทางน้ำ เพราะน้ำเป็นเหตุทว่าระยะนี้เด็กๆ เยาวชน คนหนุ่มสาว ลูกหลาน บริวาร จะเข้ามาพัวพันใกล้ชิดมากกว่าปกติ และเป็นระยะที่คุณชอบทำอะไรเสี่ยงๆ เช่น เสี่ยงโชค เสี่ยงภัย ชอบความสนุกสนานตื่นเต้น

การเงิน มีรายจ่ายเพราะคู่ครองคู่รัก เสียเงินเพราะเพศตรงข้าม ฝ่ายตรงข้าม ส่วนทางได้เงินยังมีมาจากโชคลาภไม่คาดฝัน

ความรัก มีคู่แล้ว คู่ครอง คู่รัก ชีวิตคู่ดูยุ่งวุ่นวายสับสน คู่ทำให้จ่ายเงิน แต่ก็มีส่วนช่วยสร้างหลักทรัพย์

ราศีมีน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 12 เม.ย.

การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้ไม่ค่อยดีนักสำหรับชาวราศีมีน มักจะได้รับความเดือดร้อน ไปไหนมาไหนมักจะมีศัตรู พบปัญหาความขัดแย้ง และจะเกิดปัญหาในเรื่องสุขภาพ โรคประจำตัวกำเริบ เรื้อรัง สุขภาพไม่แข็งแรงดังเคย ระวังปัญหาในเรื่องความจำไม่ว่าจะคิดหรือทำอะไรระยะนี้มักมีการแข่งขันสูง ต้องต่อสู้แย่งชิง มีอุปสรรคปัญหามากมายต้องแก้ไข ปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาแทบไม่ได้หยุดพักส่วนกิจการงานแม้ยังค่อนข้างมั่นคง แต่ก็มีจุดอ่อนเยอะ ต้องคอยเสริมจุดด้อยจุดอ่อนดังกล่าวนี้อยู่เสมอ

การเงิน ยังพอมีรายได้ประจำจากเรื่องเก่าๆ เงินตกเบิก เงินค้างชำระ หรือรายได้จากกองมรดก ได้รับทรัพย์สินของผู้ล่วงลับ ได้จากมรณกรรมการตายการสูญเสียต่างๆ

ความรัก คู่ครอง คู่รัก คู่กิ๊ก เพศตรงข้าม สร้างปัญหากดดันจำกัดอิสระสร้างปัญหาคาดไม่ถึงให้ คนโสดมีโอกาสพบคู่รักคู่ครองลับๆ