ยลแสงสีแห่งมรดกโลก

ยลแสงสีแห่งมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย

ณ ที่แห่งนี้ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ งดงาม และทรงคุณค่า ยิ่งเดินชมก็ให้หวนระลึกไปถึงภาพความโอ่อ่าสง่างามของปราสาทราชวัง วัดวาอาราม ป้อมปราการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต

ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีสถานที่อื่นๆ ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาได้ เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา หรือสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างกระแส สร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญ และดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากขึ้น

ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งความสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพ ของการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคกลางคืนในงาน อยุธยาราตรี แสงสีมรดกโลก ขึ้นในเวลาเย็นจนถึงค่ำ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการประดับไฟแสงสว่างตามแหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถานต่างๆ ให้สวยงามทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งงานดังกล่าวยังคงจัดต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาชมสีสันแห่งมรดกโลกนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

กิจกรรมนี้จะจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเริ่มด้วยการนำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และโรงภาพยนตร์ 360 องศา ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ความรุ่งเรือง ของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ต่อด้วยการนั่งรถรางล้อยางและล่องเรือชมโบราณสถานภาคกลางคืน รวมถึงชมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์ เรื่องราวเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติในสมัยอยุธยา พร้อมกับรับประทานอาหารค่ำในแบบตลาดย้อนยุค ณ โบราณสถานป้อมเพชร และปิดท้ายด้วยการเดินเลือกซื้อหาของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น บนถนนคนเดินคลองในไก่ ถนนคนเดินแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าที่สำคัญมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา

งานนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 21.00 น. จำหน่ายบัตรในราคาพิเศษเพียง ท่านละ 299 บาท จากราคาปกติ 499 บาท สำหรับโปรแกรมนั่งรถรางล้อยาง และราคาท่านละ 399 บาท จากปกติ 599 บาท สำหรับโปรแกรมล่องเรือ โดยราคาดังกล่าวรวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเที่ยวชมทุกรายการ

สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โทร 0 3524 5123, ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-8, สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3599 6550 หรือ คุณธนกฤต โทร 08 7752 1115