‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

‘รัฐบาล’เปิดทำเนียบ ร่วมฉลองแสดงความยินดี โอกาสที่ ร่าง 'กฎหมายสมรสเท่าเทียม' ได้ผ่านวุฒิสภา ถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลเปิดทำเนียบร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่าง กฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้ผ่านวุฒิสภา วันที่ 18 มิถุนายน 2567

โดยมี ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน  พร้อมด้วย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอกย้ำความสำเร็จจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการรับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียม

เป็นโอกาสต่อยอดส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Pride Friendly Destination และก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน และประเทศที่สามในเอเชีย ถัดจากไต้หวันและเนปาล ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม

"ในวันนี้ได้ผ่านขั้นตอนเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว เป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ที่มนุษย์ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะ มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองให้มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

การดำเนินการครั้งนี้ ไม่เพียงยอมรับในสังคมไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการยอมรับในสังคมโลก แสดงถึงภาพลักษณ์ที่งดงามของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเสมอภาค

และพร้อมที่จะเป็น Pride Friendly Destination จุดหมายปลายทางต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นและเท่าเทียม"

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฎหมายสมรสเท่าเทียมสร้างความสุขให้กับทุกคู่ที่มีความรักต่อกัน

"เป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่า ประเทศไทยเป็นสวรรค์เเห่งความเท่าเทียม มาเติมเต็มคำว่า Amazing Thailand, Paradise for All เป็นหมุดหมายใหม่ของกลุ่ม LGBTQIAN+ จากทั่วโลกอย่างแท้จริง

การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQIAN+ ที่มีศักยภาพทางการใช้จ่ายสูง

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

ททท. พร้อมต่อยอดส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Tourism Hub และ Top LGBTQIAN+ Friendly Destination

โดยร่วมแสดงจุดยืนและเฉลิมฉลองเดือนแห่ง Pride อย่างยิ่งใหญ่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนมิถุนายน ดังนี้

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

มหกรรมไพรด์ทั่วประเทศ (Nation Wide Pride Festival) วันที่ 31 พฤษภาคม-มิถุนายน 2567, งาน Thailand Pride 2024 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567,

งาน Pride Nation Samui International Pride Festival ในวันที่ 24-29 มิถุนายน 2567, งาน LOVE PRIDE ♡ PARADE 2024 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

พร้อมร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน InterPride World Conference 2025 และ Bangkok World Pride 2030"

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

  • ความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้น 

การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายแล้ว คู่สมรสยังมีสิทธิและประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ

อาทิ สิทธิจัดการทรัพย์สินของคู่สมรส สิทธิเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญา เช่นเดียวกับสามี-ภรรยา สิทธิรับมรดกหากอีกฝ่ายเสียชีวิต สิทธิรับบุตรบุญธรรม สิทธิการลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่าย สิทธิจัดการศพ

สิทธิได้รับประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรส เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิของ คู่สมรสที่มีสิทธิในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการกู้ร่วม เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในฐานะคู่สมรส

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

  • รัฐบาลต้อนรับขบวนแรลลี่สมรสเท่าเทียมอย่างอบอุ่น

ภายหลังร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) ผ่านการพิจารณาในวาระ 2-3 วุฒิสภา สมัยวิสามัญ ในเวลา 17.00 น.

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับหน้าที่เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรีต้อนรับกลุ่ม LGBTQIAN+ และภาคประชาชน

ซึ่งเดินขบวนแรลลี่ฉลองสมรสเท่าเทียม หรือ Pride Caravan จากรัฐสภาพร้อมแสดงสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม มายังสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

มีซุ้มนิทรรศการ ปูพรมเป็นถนนสีรุ้ง แจกของที่ระลึกสีรุ้ง มีจุดเช็คอิน มือลมสีรุ้งขนาดใหญ่ มีกิจกรรมมากมายทั้ง workshop เพ้นท์สี ตู้สติ๊กเกอร์ ซุ้มดอกไม้ จุดถ่ายภาพ

‘รัฐบาล’ เปิดทำเนียบฯ ฉลองความสำเร็จ ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’

โดยมีบุคคลสำคัญจากหลายวงการเข้าร่วมงาน อาทิ เอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ, มดดำ-คชาภา ตันเจริญ, วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา, ดีเจอ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์, ดีเจบุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, เจ๊แขก-ไพทูรย์ ขำขัน จากร้านขนมครกเจ๊แขกแหกปาก จ.นครปฐม

จากนั้นขบวนแรลลี่ฉลองสมรสเท่าเทียมก็ได้เคลื่อนไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมวันแห่งประวัติศาสตร์ ชัยชนะของสมรสเท่าเทียม Celebration of Love

มีการเสวนาอนาคตของครอบครัวภายใต้กฎหมายสมรสเท่าเทียม, การแถลงชัยชนะของสมรสเท่าเทียม โดย วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งนฤมิตไพรด์ และ Bangkok Pride

และพิธีเปิดสัญลักษณ์สมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร