23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

23 พฤษภาคม 2567 "วันเต่าโลก" หรือ World Turtle Day เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด ที่มีวิวัฒนาการมากว่า 200 ล้านปี ประชาชนควรตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท ทั้งเต่าทะเล เต่าน้ำจืด และเต่าบก

"เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า" 1 ในสัตว์อายุยืนที่สุด ใน"วันเต่าโลก" (World Turtle Day) 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่ง "เต่า" มีวิวัฒนาการมากว่า 200 ล้านปี ประชาชนควรตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท ทั้งเต่าทะเล เต่าน้ำจืด และเต่าบก 

 

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

เต่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกที่มีวิวัฒนาการสืบทอดกันมาอย่างน้อย 200 ล้านปีเลยทีเดียว หากจะแบ่งชนิดหรือประเภทตามแหล่งอาศัยและการดำรงชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เต่าทะเล เต่าน้ำจืด และเต่าบก 

การลดลงของจำนวนประชากรเต่า 

ปัจจุบันเต่ามีจำนวนลดลง อันเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือเศษซากเครื่องมือในการทำประมงลงในทะเล การทำประมงโดยใช้อวนขนาดใหญ่ การล่า การถูกรุกรานถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งทำรังวางไข่จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง รวมไปถึงอัตราการรอดของลูกเต่าในธรรมชาติมีน้อยมากจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปัจจัยคุกคามจากมนุษย์ 

 

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

 

ทำไมประกาศให้ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเต่าโลก

องค์กร American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็น วันเต่าโลก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และปลูกสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเต่าส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ปัจจุบันนั้นลดน้อยลง ๆ เรื่อย ๆ อย่างน่าใจหาย

เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า 1 ในสัตว์อายุยืนที่สุด 

1. อุณหภูมิส่งผลต่อเพศ

ไม่ว่าลูกเต่าทะเลที่เพิ่งฟักจะเกิดมาเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย มันต่างก็ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของบริเวณรัง หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดที่ส่งผลต่อการเพาะฟักไข่เต่า หรือ “pivotal temperature” (28 – 29 องศาเซลเซียส) เต่าที่เกิดมาจะเป็นเพศเมีย และถ้าต่ำกว่า ก็จะเป็นเพศผู้ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้เต่าที่เกิดมาเป็นเพศเมียในอัตราส่วนที่มากกว่าเพศผู้ ยิ่งทำให้อัตราการเกิดของเต่ายิ่งน้อยลงไปด้วย

2. เต่าบก - เต่าน้ำจืด - เต่าทะเล

ไม่ใช่เต่าทุกชนิดที่ว่ายน้ำได้ เต่าบกว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าปล่อยลงน้ำจะจม เนื่องจากกระดองเต่ามีน้ำหนักมาก ส่วนเต่าน้ำจืดว่ายน้ำได้ แต่ต้องการพื้นดินไว้พักในการว่ายน้ำด้วย และเต่าทะเลอาศัยอยู่ในทะเล ยกเว้นตอนวางไข่ จะขึ้นมาวางไข่บนบก

 

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

 

3. ทั่วโลกมีเต่าทะเลเพียง  7 ชนิด และมีเพียง 5 ชนิดที่พบในไทย ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน เต่ามะเฟือง เต่าหลังแบน และเต่าหญ้าแคมป์ ไม่พบในไทย

4. เต่าญี่ปุ่น หรือ เต่าแก้มแดง ชื่อแดนทิศอุทัย มาจากประเทศศิวิไลซ์ แต่เป็นเอเลี่ยนในประเทศไทย หากคุณพบเต่าที่มีหน้าตาแบบนี้โปรดจงรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เต่าในประเทศไทย แต่เป็นเต่าต่างถิ่น

5. อายุเต่าที่มากที่สุด

เต่าทะเลและเต่าบกขนาดใหญ่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานมาก เต่าสามารถมีอายุได้ถึง 150 ปีหรือมากกว่านั้น บางคนประมาณว่าเต่าตัวใหญ่อาจมีอายุยืน ราว 400 ถึง 500 ปี!

6. ทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียง raptor ในเรื่อง Jurassic Park นั่นหมายความว่าคุณกำลังฟังเสียงเต่าตอนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ 

7. ไม่ใช่เต่าทุกชนิดกินพืช บางชนิดก็กินเนื้อ บางครั้งกินมูลของสัตว์อื่น

8. เต่าทุกตัววางไข่บนบก ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหลายพันไมล์ เต่าก็จะกลับมาวางไข่ในที่ที่มันเกิด เพราะเต่ามีเข็มทิศในตัว ทำให้มันสามารถจำทางกลับบ้านได้

9. เต่าไม่สามารถคลานออกจากกระดองได้ เพราะกระดองคือกระดูกที่ต่อเข้ากับกระดูกสันหลัง และกระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอก และกระดูกหัวไหล่บางส่วน ทำให้กระดูกเหล่านี้ถูกยึดติดกับกระดอง ทั้งกระดองหลังและกระดองท้องของเต่า

10. เต่ามะเฟืองเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุด ดำน้ำได้ลึกที่สุด ยาวได้ถึง 2 เมตร หนักถึง 600 kg สามารถดำน้ำได้ลึกกว่า 1000 เมตร

 

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก เปิด 10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเต่า สัตว์อายุยืนที่สุด

 

อ้างอิง : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร , สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า