ฮือฮา! พบ 'ผึ้งหลวงหิมาลัย' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

ฮือฮา! พบ 'ผึ้งหลวงหิมาลัย' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงพบ 'ผึ้งหลวงหิมาลัย' ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ ชี้มีความสำคัญต่อภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานแถลงข่าว การค้นพบ 'ผึ้งหลวงหิมาลัย' ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมด้วยทีมนักวิจัย นายอิสราพงษ์ วรผาบ นักกีฏวิทยาชำนาญการ (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) นายนนธวัช ฉัตรธนบูรณ์ ดร.ชวธัช ธนูสิงห์ และ ผศ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วม 'ศึกษาผึ้งหลวงหิมาลัย' ที่เคยพบเฉพาะในแนวเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและอินเดีย

 

 

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า ผึ้งหลวงหิมาลัย หรือ ApislaboriosaSmith, 1871 ที่พบในครั้งนี้ อยู่ในบริเวณหน้าผาสูงของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพบเจอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อยู่ในช่วงเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดของตัวผึ้งหลวงหิมาลัย

 

ซึ่งผึ้งหลวงหิมาลัยเป็นผึ้งหลวงอีกชนิดนอกเหนือจาก ผึ้งหลวงทั่วไป หรือ Apis dorsataFabricius, 1793 ที่เราสามารถพบเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการสร้างรังที่ขนาดใหญ่เป็นคอนเดี่ยว

 

ลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญของผึ้งหลวงหิมาลัย ได้แก่ ปล้องท้องที่มักมีสีดำสนิท และขนรอบบริเวณปล้องอกที่มีสีเหลืองทอง ผึ้งหลวงหิมาลัยสามารถพบในบริเวณภูเขาสูง ตั้งแต่ <1,000 - 4,500+ เมตรจากระดับน้ำทะเล และในพื้นที่มีอากาศเย็น (< 25°C) และยังเป็นแมลงผสมเกสรที่สำคัญและจำเพาะต่อสังคมพืชในระบบนิเวศที่สูง

 

ฮือฮา! พบ \'ผึ้งหลวงหิมาลัย\' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 

 

นอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีในวงการผู้เลี้ยงผึ้งและศึกษาผึ้งทั่วโลกว่า น้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งหลวงหิมาลัยในประเทศอินเดียและเนปาล มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างจากน้ำผึ้งจากผึ้งหลวงทั่วไปและผึ้งชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ และเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จำเป็นที่ต้องได้รับการศึกษาเพิ่มจากผึ้งหลวงหิมาลัยที่พบในประเทศไทยต่อไป

 

'การค้นพบในครั้งนี้ เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญต่อภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่สูงภายในประเทศไทย ที่กำลังถูกรุกรานจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งชนิดต่างๆ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) แต่ก็ยังสามารถพบผึ้งหลวงหิมาลัยในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ผึ้งหลวงหิมาลัยที่พบยังเป็น ผึ้งให้น้ำหวานในสกุล Apis ชนิดที่ 5 ของประเทศไทย จากเดิมที่มีรายงานอยู่เพียง 4 ชนิด คือ ผึ้งหลวง (Apis dorsata) ผึ้งมิ้ม (Apis florea) ผึ้งม้าน (Apis andreniformis) และ ผึ้งโพรง (Apiscerana) ซึ่งไม่รวมผึ้งพันธุ์ (Apismellifera) ที่เป็นผึ้งสายพันธุ์ต่างถิ่น'

 

ฮือฮา! พบ \'ผึ้งหลวงหิมาลัย\' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 

ฮือฮา! พบ \'ผึ้งหลวงหิมาลัย\' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 

ฮือฮา! พบ \'ผึ้งหลวงหิมาลัย\' ครั้งแรกในไทย ที่อุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูล สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช