วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย เข้าฝึกซ้อมเตรียมศึกนานาชาติ ปี 2567

วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย เข้าฝึกซ้อมเตรียมศึกนานาชาติ ปี 2567

สมาคมลูกยาง เรียกนักวอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ความเคลื่อนไหวล่าสุด วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

รายชื่อ นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ดังนี้

- ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์

- ศิวดล สันหาธรรม

- อนุตร พรมจันทร์

- สุวิทย์ มหาสิริโยธิน

- ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์

- อมรเทพ คนหาญ

- ประเสริฐ ปิ่นแก้ว

- ชยุตม์ คงเรือง

- ชุติพงศ์ ม่วงเก่า

- บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร

- ธนภัทร์ เจริญสุข

- อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์    

- จักกริช ถนอมน้อย

- กฤษฎา นิลไสว

- ชัยวัฒน์ ถุงคำ

- อนุชิต ภักดีแก้ว

- เทพทัต อรรถสาร

- ธนทัต ทวีรัตน์

- มาวิน มณีวงษ์

- นภาเดช พินิจดี

- ธนบดี พลเสนา

- นครินทร์ อินธนู

- ศุภกร เจนไธสง

- สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ

นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย ทุกคนจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย