วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรส ในงาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)' พร้อมลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ 12 ฉบับ

งานใหญ่ต้อนรับ 'วันวาเลนไทน์' เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)' ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall ชั้น B1 ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (ซอยสีลม 19)

 

 

เพื่อให้บริการ 'จดทะเบียนสมรส' นอกสถานที่ ใน วันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ 2567 และอำนวยความสะดวกแก่ 'คู่รัก' ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักงาน 'เขตบางรัก' เนื่องจากมีชื่ออันเป็นมงคล อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง

 

โดยมี สำนักงานเขตบางรัก สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก ศูนย์การค้า จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลง ณ ห้อง Jewel Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (JTC) เขตบางรัก

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานสำหรับการ 'จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์' สํานักงานเขตบางรักได้จัดมาหลายปีแล้ว แต่ในแง่ของหลักการวัตถุประสงค์หลักของกรุงเทพมหานครคือต้องการให้คนในกรุงเทพฯทุกคนที่มารับบริการของกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส แต่อย่างไรก็ดีเราก็มองว่าความจริงแล้วครอบครัวของเรา สังคมของเรามีความสําคัญ ขณะเดียวกันถ้าเรามีครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เป็นครอบครัวที่สามารถจะพัฒนากรุงเทพมหานครของเราได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญ

 

ดังนั้นถ้าเรามีลักษณะของกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งได้ให้ครอบครัวของเรา เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงก็จะทําให้สังคมกรุงเทพมหานครมีการพัฒนา ถ้าความรักในครอบครัว มีความเจริญ มีความมั่นคง ก็มั่นใจว่าสังคมของเราก็จะมีความเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นความรักในวันวาเลนไทน์ก็คงจะไม่เป็นความรักเดียวแต่จะเป็นความรักทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นระหว่างชุมชน องค์กรต่าง ๆ จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้การพัฒนาของเราให้กรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะเป็นการสื่อความหมายของความรักในสังคมของเรา เราคงจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน มั่นใจว่าในปัจจุบันก็พยายามที่จะมีการพิจารณากฎหมาย ซึ่งตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรก็พยายามเร่งรัดกฎหมายดังกล่าว หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็คงจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลในสังคมของเราได้มีความรักที่เท่าเทียมกันต่อไป

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

สำหรับการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ ในทุกปีการจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ยังคงได้รับความนิยม และถูกเลือกเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสของคู่รักเป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2566 มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ทั้งหมด 3,441 คู่ เฉพาะในวันวาเลนไทน์ จำนวน 640 คู่ ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของทั้ง 50 เขต

 

เขตบางรัก เป็นสำนักทะเบียนที่คู่รักนิยมมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุดในประเทศไทย การค้นหาอัตลักษณ์ และนำมาส่งเสริมเป็นเทศกาลเฉพาะถิ่น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญภายใต้นโยบายบริหารกรุงเทพมหานคร เป็นรากฐานในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และความคิดสร้างสรรค์เฉพาะย่าน ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความรัก ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก เข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานเขตจัดขึ้น และขออวยพรให้คู่รักทุกคู่มีความสุข ความเจริญ และมีความมั่นคงในชีวิตสืบไป

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

ด้าน นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า สำนักงานเขตบางรัก ได้รวมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)' จึงขอเชิญชวนคู่รักที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรือคู่บ่าวสาวที่ต้องการจดทะเบียนในวันดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก และเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง และยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เนื่องจากสำนักงานเขตบางรักมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับประชาชนที่มาขอรับบริการได้เพียงพอ และไม่สะดวกในการให้บริการ

 

นายพงศ์ ศกุลตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ แหล่งรวมอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการทั่วโลก ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล มีความยินดีที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคู่รักได้เก็บความทรงจำอันน่าประทับใจครั้งสำคัญด้วยการร่วมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก โดยจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่รักที่ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

ขณะที่ ชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า ทางสมาคมผู้ค้าอัญณีไทยและเครื่องประดับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทะเบียนสมรสทองคำให้กับสำนักงานเขตบางรักมาตั้งแต่เริ่ม จนกลายเป็นงานสำคัญประจำปีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สำหรับในปีนี้ยังได้สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) มาเป็นผู้สนับสนุนร่วมอีกด้วย ซึ่งทะเบียนสมรสสลักชื่อคู่สมรสลงบนแผ่นทองคำแท้ จำนวน 12 คู่ ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่สามารถเทียบมูลค่าได้ แทนคำอวยพรจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของสามีภรรยาที่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

สำหรับปีนี้คู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สำนักงานเขตบางรักได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ด้วยการสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยเปิดรับจำนวน 789 คู่ เพื่อให้คู่รักได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น อีกทั้งไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตบางรักล่วงหน้าเท่านั้น ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น) เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับทางสถานทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 236 1395 ต่อ 6231 หรือ 6233 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น) ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/bangrak หรือทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตบางรักได้จัดเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมบริการจดทะเบียนสมรส โดยจะเริ่มเปิดตรวจสอบคำร้องตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. สำหรับช่วงเช้าเวลา 08.30 น. จะจัดพิธีแห่ขบวนขันหมากจำลอง ตามรูปแบบของวัฒนธรรมไทย และมีพิธีเปิดงานในเวลา 09.00 น. โดยเริ่มจดทะเบียนสมรสจริงให้กับคู่สมรสตัวอย่าง และมอบรางวัลทะเบียนสมรสทองคำ จากนั้นเริ่มจดทะเบียนสมรสคู่แรก ในเวลา 08.00 น. ซึ่งคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ และมีสิทธิ์ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ รวมทั้งหมดจำนวน 12 ฉบับ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คู่สมรสได้ร่วมสนุกภายในงาน เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

 

การจัดงาน พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity) ในปีนี้ สำนักงานเขตบางรักได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจากศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (ซอยสีลม 19) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ยังมีภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ อาทิ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สนับสนุนทะเบียนสมรสทองคำ จำนวน 12 ฉบับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน และเครื่องดื่มบริการตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารในพื้นที่อีกมากมาย ที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!

 

คู่รักที่มีความประสงค์จะร่วมงาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)' ในวันวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถเดินทางมายังศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจอดรถในตัวอาคารได้ หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ประมาณ 500 เมตร รถประจำทางสาย 15, 76, 77, 115, 163, 504, 514, 4-68 โดยสามารถเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาฯ คู่รักจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำ เช็กเลย!