อัปเดต ปฏิทินวันหยุด 2567 วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพิเศษตลอดทั้งปี

อัปเดต ปฏิทินวันหยุด 2567 วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพิเศษตลอดทั้งปี

ปฏิทิน "วันหยุด 2567" วันหยุดปีใหม่ 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษตลอดปี พ.ศ.2567 มาวางแผนเที่ยว แอ่วเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ด้วยกัน?

อัปเดต "ปฏิทินวันหยุด 2567วันหยุดปีใหม่ 2567 วันหยุดราชการ "วันหยุดพิเศษตลอดปี พ.ศ.2567" หลังจากที่ ครม. เห็นชอบเลื่อน"วันหยุดชดเชยปีใหม่" ขยับขึ้นมาเป็นช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567

มาวางแผนท่องเที่ยว แอ่วเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ และครอบครัว ล่วงหน้า  ให้ใจฟูไปพร้อมกันที่นี่

มกราคม 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
 • วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 หยุดชดเชยวันสิ้นปี

กุมภาพันธ์ 2567

 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
 • วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

มีนาคม 2567

 • ไม่มีวันหยุดในเดือนนี้

เมษายน 2567

 • วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
 • วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

พฤษภาคม 2567

 • วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   

กรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ 

กันยายน 2567 

 • ไม่มีวันหยุดในเดือนนี้

ตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน 2567

 • ไม่มีวันหยุดในเดือนนี้

ธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม
 • วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

อัปเดต ปฏิทินวันหยุด 2567 วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพิเศษตลอดทั้งปี