ย้อนจุดเริ่มต้น 'นมหนองโพ' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

ย้อนจุดเริ่มต้น 'นมหนองโพ' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

ทำความรู้จัก ย้อนจุดเริ่มต้น 'นมหนองโพ' นมถุงในตำนานเกินกว่า 50 ปี จากผลิตภัณฑ์ชุมชน จนกระทั่งเกิดเป็นไวรัลที่ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ 'ลิซ่า BLACKPINK'

พาไปทำความรู้จัก ย้อนจุดเริ่มต้น 'นมหนองโพ' นมถุงในตำนานเกินกว่า 50 ปี จากผลิตภัณฑ์ชุมชน จนกระทั่งเกิดเป็นไวรัลที่ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ 'ลิซ่า BLACKPINK' ได้โพสต์ภาพขณะถือนมถุงหนองโพพร้อมใส่แคปชั่น "วัยเด็กต้องนี่เลย" จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง 

และจากนี้คาดว่านมถุงในตำนานอย่าง 'นมหนองโพ' จะต้องกลายเป็นที่พูดถึงและจะขายดีอย่างแน่นอน เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหาก 'ลิซ่า' หยิบจับอะไร สิ่งนั้นจะกลายเป็นแรร์ไอเทมทันที ตั้งแต่ ลูกชิ้นยืนกิน ผ้าซิ่นมัดหมี่ขิดย้อมคราม ไม่เว้นแต่สถานที่เที่ยวล่าสุดอย่างที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติ 'นมหนองโพ'

เริ่มต้นจากเมื่อปี พ.ศ.2505 กรมปศุสัตว์ ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ตำบลหนองโพ เป็นสถานีผสมเทียมแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งการผสมเทียมได้รับความนิยมจากราษฎรมากขึ้นทุกปี ทำให้มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น 

ต่อมาในปี พ.ศ.2511 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.ราชบุรี ประสบปัญหาสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่น้ำนมดิบและประสบภาวะการณ์ขาดทุนในการประกอบอาชีพ บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นำโดย ผู้ใหญ่ใช้ จันทร์ภิวัฒน์ ได้ถวายฎีกาปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจำหน่ายน้ำนมดิบ เมื่อความได้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบขึ้นที่บริเวณภายในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมาจึงมีพระราชดำริให้มีการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบที่ตำบลหนองโพ

กระทั่งปี พ.ศ.2513 ได้เตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานนมหนองโพ และจัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพ จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานนมหนองโพ ต่อมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2514 คณะกรรมการ “ศูนย์รวมนม” และกลุ่มสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมขึ้นและมีมติเอกฉันท์ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด” เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ และเริ่มดำเนินการบริหารโรงงานในรูปของบริษัทจำกัด ใช้ชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 'นมหนองโพ' ขาดตลาดอีกแน่ 'ลิซ่า' ถ่ายลงสตอรี่ IG พร้อมบอก วัยเด็กต้องนี่เลย

 

และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เริ่มขยายตลาดนมพาสเจอร์ไรส์มากขึ้น และการลงทุนครั้งใหญ่  โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ ยู.เอช.ที (ULTRA HIGH TREATMENT MILK) การดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

 

ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีงบประมาณให้ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกร และสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกษตรกรนำวัตถุดิบมาขายเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในราคาถูกและคุณภาพดี จนปัจจุบัน ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรได้ใช้เป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ผลิตภัณฑ์หนองโพ 

นอกจาก นมถุง ที่เรารู้จักแล้ว ยังมีทั้ง นมกล่อง UHT ประกอบด้วย รสหวาน รสจืด รสช็อกโกแลต 

นอกจากนั้นยังมีทั้ง นมอัดเม็ด นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ไอศกรีม ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายรสชาติ 

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK

 

ย้อนจุดเริ่มต้น \'นมหนองโพ\' นมถุงในตำนานเกิน 50 ปี จากไวรัล ลิซ่า BLACKPINK
 

ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ หนองโพ - Nongpho ได้โพสต์ภาพ ลิซ่า กำลังดูดนมหนองโพ พร้อมใช้แคปชั่นว่า "ขอบคุณที่เลือกนมหนองโพน๊า วัยรุ่นนมช็อคฯ ห้ามพลาด กับนมถุงหนองโพ นมพาสเจอร์ไรส์ รสช็อกโกแลต เข้มข้น"

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลประกอบจาก 

เฟซบุ๊กเพจ หนองโพ - Nongpho

nongpho.com