‘สงกรานต์ 2566’ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี โซน C 12-18 เม.ย.นี้

‘สงกรานต์ 2566’ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี โซน C 12-18 เม.ย.นี้

“สงกรานต์ 2566” เตรียมฝ่าคลื่นมวลชนมหาศาล AOT คาดปีนี้คนเดินทางกว่า 2.37 ล้านคน ด้านสนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี! ที่โซน C ตั้งแต่ 12-18 เม.ย. พร้อม Shuttle Bus บริการฟรี 24 ชม.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วง “เทศกาลสงกรานต์ 2566” โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT จำนวนกว่า 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 อีกทั้งเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้ อาจมีผู้มาใช้บริการสนามบินของ AOT จำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง

ส่วนไฮไลต์ที่ทาง AOT ให้บริการประชาชนในทุกๆ เทศกาลก็คือ การให้บริการจอดรถยนต์ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2566 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 • สงกรานต์ 2566 คาดคนเดินทางโดยเครื่องบินมากถึง 14,220 เที่ยวบิน

ในการนี้ AOT ได้ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2566 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่า

 • จะมีเที่ยวบินรวมประมาณ 14,220 เที่ยวบิน
 • เพิ่มขึ้น 59.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ ประมาณ 7,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 219.20%
 • เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ประมาณ 6,720 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.44%
 • คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137.48%
 • เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 1.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 561.76%
 • เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 26.08% 

‘สงกรานต์ 2566’ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี โซน C 12-18 เม.ย.นี้

 

 • เปิดตัวแอปฯ SAWASDEE by AOT ช่วยวางแผนเดินทาง

ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ท่าอากาศยานของ AOT จึงได้นำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT

โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยเหลือด้านการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารได้หลากหลายบริการ ได้แก่ 

 • ตรวจสอบข้อมูลและสถานะเที่ยวบิน 
 • ตรวจสอบระยะเวลาการรอคิว ณ จุดเช็กอิน (Check-in) จุดตรวจความปลอดภัย (Security) และจุดตรวจคนเข้าเมือง (Immigration)
 • ตรวจสอบสถานะของกระเป๋าเดินทาง
 • บอกตำแหน่งและจำนวนห้องน้ำในอาคารผู้โดยสาร
 • บอกจำนวนช่องจอดรถที่ว่าง
 • สามารถจองรถแท็กซี่ และค้นหาข้อมูลรถสาธารณะได้

 

 • สนามบินสุวรรณภูมิ” ติดตั้งเครื่อง Kiosk เช็กอินและโหลดกระเป๋าอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ทาง AOT ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Kiosk สำหรับเช็กอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร โดยไม่ต้องเข้าแถวรอคิวเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเช็กอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าได้ 6-12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)

อีกทั้งได้ติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System: ARTS) ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 4 ชุด ที่จุดตรวจค้นฯ ณ โซน 3 และกำลังติดตั้งเพิ่มเรื่อยๆ ให้ครบทุกโซน

‘สงกรานต์ 2566’ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี โซน C 12-18 เม.ย.นี้

 

 • “สนามบินดอนเมือง” ปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถชั้น 7

ส่วนทางด้าน “สนามบินดอนเมือง” ได้มีการบริหารจัดการการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยจะมีการปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถชั้น 7 จากเดิมใช้ช่องทางเข้าชั้น 3 เส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก เปลี่ยนมาใช้ช่องทางเข้าในชั้น 1 แทน

ทั้งนี้ จะเริ่มการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 04.00 - 07.00 น. เท่านั้น นอกจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วของผู้โดยสาร ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำตลอดเส้นทางอีกด้วย

 

 • น้ำพริกหนุ่ม-ของฝากอื่นๆ หากจะนำขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

AOT ขอเน้นย้ำในหลักเกณฑ์การนำของเหลว เจล สเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่อง ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเข้าไปในเขตหวงห้ามในสนามบินได้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะที่ปิดสนิทและมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ชัดเจน ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นบนอากาศยานรวมกันได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร

ทั้งนี้ หากบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณของเหลวฯ เกินกว่าที่กำหนด (100 มิลลิลิตร) แม้ว่าจะมีของเหลวอยู่เล็กน้อยต้องนำใส่ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง เช่น น้ำพริกหนุ่ม และน้ำพริกอื่นๆ ที่เป็นของฝากยอดนิยมของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หากจะนำขึ้นเครื่องต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องมีฉลากแสดงปริมาตรและที่มาอย่างชัดเจน

‘สงกรานต์ 2566’ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี โซน C 12-18 เม.ย.นี้

 

 • เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน ห้ามใช้ภาพถ่าย (Capture) 

สำหรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล (ผู้โดยสารขาออก) สามารถใช้เอกสารได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1) เอกสารฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และสูติบัตรฉบับจริง (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี) เป็นต้น

2) เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น DLT QR License หรือ ThaID (ไทยดี) เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสาร หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และง่ายต่อการปลอมแปลง

AOT ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยในสนามบิน โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน AOT รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบิน รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาการรอบริเวณจุดให้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและการให้บริการของ AOT ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

---------------------------------------

อ้างอิง : Suvarnabhumi Airport