มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก จงช่วยกัน

มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก จงช่วยกัน

ฮอตมากช่วงนี้ มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก การสนับสนุนดูหรือชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้

บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังแห่งยุคนี้ โพสต์ล่าสุดเที่ยงนี้ ระบุว่า ชมภาพสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทย 🇹🇭 เรากับมวยไทย 

จงภูมิใจในชาติไทย เรามีศาสตร์และศิลป์แห่งมวยไทย ตั้งแต่การไหว้ครู รูปแบบเเผนการฝึกอย่างมีระบบ ตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแขนงต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราคิดค้นขึ้น ที่สำคัญวิชานี้ใช้ในการกู้เอกราชปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาแต่โบราณ 

อย่าลืมว่าเรามีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ ที่ต่างชาติทั้งโลกนี้ยอมรับ จงช่วยกันรักษาเอาใว้ ลองช่วยกันคิดว่าจะอนุรักษ์ กันอย่างไร แม้แต่การสนับสนุนดูหรือชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้ #buakaw

มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก จงช่วยกัน

มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก จงช่วยกัน

มวยไทยที่โลกยอมรับ! "บัวขาว บัญชาเมฆ" อัปเดตอีก จงช่วยกัน

ที่มา ข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ค Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)