ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

เปิดช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" ผ่านทาง www.prayer2566.com เพื่อเสริมสิริมงคลรับ "ปีใหม่ 2566" ตามความเชื่อของชาวพุทธ เช็กขั้นตอนที่นี่!

หนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยนิยมปฏิบัติใน "วันปีใหม่" คงหนีไม่พ้น "สวดมนต์ข้ามปี" เพื่อเสริมสิริมงคลรับ "ปีใหม่ 2566" ตามความเชื่อของชาวพุทธ ใครไม่สะดวกไปที่วัดก็สามารถ "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" ได้ด้วย 

สำหรับกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ที่กำลังมาถึงในวันสิ้นปีนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นการ สืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 

โดยวัดส่วนกลางที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ได้แก่ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" เขตพระนคร และ "วัดอรุณราชวราราม" เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไปยังส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ช่องทางอื่นๆ 

ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

พร้อมเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มาร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ รวมทั้งถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ “กรมการศาสนา” ได้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี www.prayer2566.com เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาส “สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์” ได้ในทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาตามอัธยาศัย และยังสามารถเขียนคำอวยพรในการ์ดอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) แล้วส่งต่อให้เพื่อนๆ ผ่านทางออนไลน์ (Social Media) ได้อีกด้วย

ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

สำหรับวิธีเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์” ผ่านทาง www.prayer2566.com นั้น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  • คลิกเขาไปในลิงก์ดังกล่าว แล้วกด “เริ่ม/start”
  • ระบบจะโชว์เมนูขึ้นมา 5 เมนู แล้วให้กดเลือกไปที่เมนูแรก “สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์”
  • ระบบจะเชื่อมไปยังหน้ายูทูบที่มีวิดีโอบทสวดมนต์ต่างๆ ให้เปิดฟังพร้อมสวดมนต์ตามได้ทั้ง 33 บท
  • ส่วนใครอยากส่ง “การ์ดอวยพรปีใหม่” แบบ e-Card ก็ให้เลื่อนไปที่เมนูที่ 4 แล้วกดเลือก “ส.ค.ส. e-Card”

ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

นอกจากนี้ในส่วนของ “ภูมิภาค” กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด และอำนวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรม

เชิญชวนให้องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ และขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 15 จังหวัด ให้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน” ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ของแต่ละจังหวัด

ชี้เป้า "สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์" รับปีใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลง่ายๆ ที่บ้าน

ด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

--------------------------------------

อ้างอิง : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม