วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปีนี้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง เช็กเลย

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปีนี้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง เช็กเลย

วางแผนไว้ใกล้แล้ว วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช็กเลย

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปีนี้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง เช็กเลย

ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐบาลยังได้กำหนดให้เป็นวันชาติ วันศูนย์รวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รฟท. จึงได้จัดกิจกรรม เดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ต่อกิจการรถไฟไทย รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ อีกนับพันโครงการ ที่สร้างความผาสุกแก่พสกนิกรภายในประเทศ

ในโอกาสนี้ รฟท. ได้นำหัวรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี มาจัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เส้นทางสายประวัติศาสตร์ระหว่างสถานีกรุงเทพถึงสถานีฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โดยเริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป อัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป - กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 299 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ (รถโอทอป) ราคา 799 บาท  โดยผู้โดยสารจะได้รับบริการอาหารว่างและน้ำดื่มทั้งเที่ยวไป - กลับทุกที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับ เส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ ขบวนที่ 903/904 จะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีฉะเชิงเทราเวลา 09.50 น. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตามอัธยาศัยประมาณ 6 ชั่วโมง อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร  พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ไหว้ขอพรพระพิฆเนศวัดสมานรัตนาราม เดินชม ช้อปสินค้าที่ตลาดบ้านใหม่ 

จากนั้นขบวนรถเที่ยวกลับออกจากสถานีฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.10 น. โดยมีสถานีที่หยุดรับ - ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีมักกะสัน คลองตัน หัวหมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าว ขณะเดียวกันยังขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา สามารถร่วมบันทึกภาพหัวรถจักรไอน้ำในเส้นทางที่ขบวนรถวิ่งผ่านได้ตลอดเส้นทาง

วันชาติ วันดินโลก

การจัดงานวันดินโลกในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักในความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหารและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
        
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 กำหนดหัวข้อ Soils, where food begins
        
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานในจังหวัดตาก จัดงานวันดินโลก ปี 2565 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลก นิทรรศการ “มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทย นิทรรศการมีชีวิต แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอเบอรีและกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง เสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น กิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์ แข่งขันทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และเลือกซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรเป็นของฝากกลับบ้าน
        
ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด โดยบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้ และปกป้องรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าดินมีคุณภาพดี ย่อมผลิตพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

อ้างอิง - ทำเนียบรัฐบาล 
 

“คีตราชัน”

"วันพ่อแห่งชาติ"  โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ เดอะมอลล์กรุ๊ป และ บริษัทในเครือฯ ขอเชิญประชาชนร่วมรับชมและรับฟังการแสดงดนตรี “คีตราชัน” อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักความหมาย กินใจอีกมากมาย โดย #วงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ภายในวันเปิดงาน “เทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบกับการถ่ายทอดบทเพลง “แผ่นดินของเรา” บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดย ๑๐ ศิลปิน ได้แก่ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, รัดเกล้า อามระดิษ, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ,วิภู กำเหนิดดี, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, สาธิดา พรหมพิริยะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โชคชัย หมู่มาก และ บทเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมายจากนักร้องรับเชิญหลายสิบชีวิตจากหลากหลายวงการ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าไม่มีวันลืมเลือน

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปีนี้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง เช็กเลย

การแสดงในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีเฉลิมราชย์” ซึ่งเป็นวงดนตรีภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วงเฉลิมราชย์เปิดการแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ครบ ๕๐ ปี และเปิดวงดนตรีจัดการแสดงปฐมฤกษ์ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๙  อันตรงกับ    วันครองราชย์สมบัติครบรอบ ๕๐ ปีของในหลวงรัชกาลที่๙ โดยมี นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เป็นผู้ควบคุมวง

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ยังจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพลงรักความหมายดี ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์อีก ๔ สาขา ไดแก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ , เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ , เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ บางแค ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักโดยนักร้องรับเชิญมากกว่า ๗๐ ท่าน ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ), ชรัส เฟื่องอารมณ์, สุเมธ องอาจ, วสุ แสงสิงแก้ว, พิจิกา จิตตะปุตตะ, สุชาติ ชวางกูร, ผุสชา โทณะวนิก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ระวิวรรณ จินดา, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นนทิยา จิวบางป่า, นรีกระจ่าง คันธมาส, ปกรณ์ ลัม, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ศรุต วิจิตรานนท์  และอีกมากมาย ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น อาทิตย์อับแสง, แสงเทียน, สายฝน, ใกล้รุ่ง, ลมหนาว, ยามเย็น, ไร้เดือน, ภิรมย์รัก, ดวงใจกับความรัก, ยิ้มสู้, WHEN (ไกลกังวล), ในดวงใจนิรันดร์, แก้วตาขวัญใจ, Love at Sundown, Still on My Mind, H.M.Blue, Old Fashioned Melody (เตือนใจ), ชะตาชีวิต, เทวาพาคู่ฝัน, แผ่นดินของเรา, ความฝันอันสูงสุด, คำหวาน เป็นต้น 

บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีต้นเสียง” ที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรี โปรดิวเซอร์ และ Music Director ชั้นนําของประเทศไทย เคยมีผลงานเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ให้นักร้องชั้นนํา เช่น เศรษฐา ศิระฉายา และวง The Impossible, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ชรินทร์ นันทนาคร ละครเพลง"ในสวนฝัน" เทิดพระเกียรติทั้ง 2 ภาค, คอนเสิร์ตรวมดาวและ 18 กะรัต, Soul After Six, สุชาติ ชวางกูร, ติ๊ก ชีโร่ เป็นต้น นักดนตรีวงต้นเสียง ประกอบด้วยนักดนตรีหลัก เช่น ปทัย วิจิตรเวชการ Piano Keyboard และ Music Director, วิโรจน์ สถาปนวัฒน์ Bass, ธีรพงศ์ สวาสดิ์วงศ์ Guitar, ณัฐวุฒิ พันธุ์สายเชื้อ กลอง และ นิรัติ บุญญเศวต Saxophone