ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ

ลอยกระทง 8 พ.ย. สักการะไหว้พระ 5 วัดยามค่ำคืน ร่วมลอยกระทง ชมความงามสายน้ำเจ้าพระยาจาก 10 ท่าน้ำ ชมอัตลักษณ์อันงดงามของสถาปัตยกรรมผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เรือด่วนรับส่งฟรี 10 ท่าน้ำ งาน Bangkok River Festival 2022

วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พ.ย. ปีนี้คณะผู้จัดงาน 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวร่วมสนุก และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ในงานลอยกระทงซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย.2565 ณ 10 ท่าน้ำ ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ 

งาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย หรือ “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ได้รับการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มี ความยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน(ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ 'บ.ว.ร.ยกกำลังสอง'

งาน “Bangkok River Festival 2022” สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้รับเกียรติจากนาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2565 ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

โดยมีนายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' และ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ นาย อิทธิพล คุณปลื้ม

นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน “Bangkok River Festival  2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานที่นำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก สะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ Soft Power ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่

 1. อาหาร (Food)
 2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)
 3. ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)
 4. มวยไทย (Fighting)
 5. การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival)

นำ ทุนวัฒนธรรม มาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ Soft Power อาหาร

การจัดงานลอยกระทงในคอนเซปต์ "เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ยังได้รับการขยายพื้นที่สู่ริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน เป็นครั้งที่ 4 ในชื่องาน Lamphun River Festival นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืนเช่นเดียวกัน

"ผมขอชื่นชมและขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันสนับสนุนการจัดงาน Bangkok River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย’ ที่มุ่งมั่นทำงานสืบสานวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกต่อไป" นายอิทธิพล กล่าว

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า

“งาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มิใช่เป็นเพียงแค่ประเพณีลอยกระทง ตามความเชื่อในการแสดงออกถึงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคาเท่านั้น แต่มุ่งส่งเสริมให้กลายเป็นเทศกาลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งนับเป็น Festival ระดับโลก และเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ เชิญเที่ยวงานลอยกระทง 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย'

ย้อนไปเมื่อปี 2014 งาน 'River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' กำหนดจัดขึ้นครั้งแรกบนสถานที่สำคัญตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

โดยขณะนั้นผมดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทำให้ผมมีความผูกพันและมีความชื่นชมในการจัดงานนี้ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นนโยบายของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสืบสานรักษาประเพณี เทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งของ ททท. เครือข่ายพันธมิตรหลายทุกส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมกับประเพณี ลอยกระทง และความเป็นสิริมงคลดีงามของไทย

ตอกย้ำการเป็นเทศกาลวัฒนธรรมที่คำนึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการดูแลรักษ์โลก รณรงค์ไม่เพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลอง การลอยประทีป ในบ่อลอยประทีปที่ได้จัดเตรียมไว้ในทุกท่าน้ำ การคัดแยกขยะ

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ

"บ.ว.ร. ยกกำลังสอง"

รวมถึงการต่อยอดมูลค่าสินค้าชุมชน การกระจายรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นเวทีแห่งโอกาสของเยาวชนผ่าน โครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบ ‘บ.ว.ร. ยกกำลังสอง’ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพ"

กลยุทธ์ 'บ.ว.ร.ยกกำลังสอง' ประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้น อาทิ การต่อยอดกิจกรรม River Talk รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตำรับขนมหวาน 2 วัฒนธรรมโปรตุเกสและไทย และยังคงสานต่อกิจกรรม KAYAK The Series ครั้งที่ 2 ลอยละล่อง 3 ศิลป์ ยกถิ่นบางกอกใหญ่ และ  “ศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข” ครั้งที่ 3 เชื่อมโยงงาน Bangkok Art Biennale 2022 (BAB2022) เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของปีนี้

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ คณะผู้จัดงาน Bangkok River Festival 2022

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า

งานปีนี้จัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
 2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 3. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 6. ท่ามหาราช
 7. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
 8. ท่าล้ง 1919
 9. สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
 10. ท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) 

งานลอยกระทง 'Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย' ในปีนี้ ยังคงจัดเต็มกิจกรรมทำบุญไหว้พระรับมงคล เชิญชวนร่วมลอยกระทง อุดหนุนสินค้าจากร้านค้าชุมชน

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ  เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม

พร้อมกันนี้ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้าง ความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน โดยร่วมมือกับ โครงการ ‘เก็บกลับ-รีไซเคิล’ ต่อยอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม' และประชาชนที่เข้าร่วมงาน 

ทั้งนี้กิจกรรมทำความสะอาดคลอง ‘Clean Klong…Keep Klong Clean’ ยังคงขยายพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เช่นกัน 

"ขอบพระคุณในความเมตตาพระคุณเจ้าจาก 5 พระอารามหลวง ขอขอบคุณเครือข่ายมิตรภาคี ทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันจนทำให้งาน ‘Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย’ ประสบความสำเร็จ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันรักษา สืบสานประเพณีดีงามและวิถีความเป็นไทยให้ยั่งยืนในทุกมิติสืบไป" นายสุรพล เศวตเศรนี กล่าว

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ อิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า

งาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้ สักการะ ไหว้พระ ทั้ง 5 วัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ มีความสุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ สินค้าชุมชน

ลอยกระทง 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ทำบุญไหว้พระ 5 วัดยามค่ำ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ลอยประทีปเทียนหอม  สวดมนต์เจริญสมาธิ  ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่นประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว

โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 10 ท่าน้ำ

 • วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-22.00 น.
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-24.00 น.

ขณะที่ งาน Lamphun River Festival ครั้งที่ 4 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน