พระสิริโฉมงดงาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทย

พระสิริโฉมงดงาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบไทยบรมพิมาน และแบบไทยศิวาลัย ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก โดยเสด็จฯ เข้าร่วมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีอาทิ

         วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (ดำรงพระยศในขณะนั้น)  เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุล ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองประดับเพชร

  Sirivannavari 4-5-2019 02-0253xrere

  บรมพิมาน 4-5 re       

Sirivannavari 4-5-2019 01-0089x  

         พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ฯ (ดำรงพระยศขณะนั้น) เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานทรงสะพักประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสร้อยพระศอเพชรประดับจี้เพชรอักษรย่อ ภปร พระเกศาประดับมาลัยดอกรัก และกระแตดอกไม้สด

บรมพิมาน 4-5 11

   ไทยศิวาลัย 5-5-2019 03-0348x      

         วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (ดำรงพระยศขณะนั้น) เสด็จไปทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย   ผ้าตาดกรองทองปักทับด้วยลูกปัดและเลื่อมเงินสลับทอง (ตัดถวายโดยนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์) ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองลายดอกไม้ประดับเพชร ทรงสร้อยพระศอเพชรและพระกุณฑลเพชรพร้อมทรงสายรัดพระองค์ทองประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร 

ไทยศิวาลัย 5-5-2019 rere

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑o ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  บรมพิมาน 5-5-2019 05 res       

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมปักลูกปัดลายพิกุลในลายราชวัตร ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับเหรียญสองพระองค์ ภปร. สก. ทรงพระกุณฑลทับทิมประดับเพชร พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร และกระเป๋าทรงถือถมเงินรูปมะเฟือง

Sirivannavari 5-5-2019 05-resize

   Sirivannavari 6-5-2019 06-0996x        

  Sirivannavari 6-5-2019 06-0906       

      วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานไหมกรองทองปักทับด้วยลูกปัดลายดอกแปดกลีบในลายราชวัตร (ตัดเย็บโดย นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์) ทรงประดับสายสะพายและดวงดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑o ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นลายดอกไม้และนกฮัมมิ่งเบิร์ดประดับเพชรและมรกต ทรงสร้อยพระศอเพชรคล้องจี้มรกตคาโบชองประดับเพชร พระกุณฑลมรกตคาโบชองประดับเพชร และเข็มกลัดเพชรประดับมรกต พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทองประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร และพระกระเป๋าทรงถือถมทองจากนครศรีธรรมราช  

 หมายเหตุ: ข้อมูลและภาพจาก IG: bigsvatcharasith / ช่างภาพฉายพระฉายาลักษณ์: วัชรสิทธิ์ วิชญาณรัตน์ แต่งพระพักตร์: ภูวษา พรธรรมฉัตร ช่างพระเกศา: สมพร ธิรินทร์