"ดีเจแมน-ใบเตย" ดอดเข้าพบดีเอสไอ รับทราบข้อกล่าวหา คดี "Forex-3D" 

"ดีเจแมน-ใบเตย" ดอดเข้าพบดีเอสไอ รับทราบข้อกล่าวหา คดี "Forex-3D" 

"ดีเจแมน-ใบเตย" ดอดเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา คดี "Forex-3D" ก่อนวัดนัดหมาย 15 กันยายน

ติดตามอัปเดตคดีฉาว แชร์ลูกโซ่ Forex 3d ​ตามที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายเรียกบุคคลจำนวน 4 ราย ในคดีพิเศษกรณีพนักงานอัยการแนะนำให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 16 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดี "Forex-3D" ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา และให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. คู่รัก "ดีเจแมน-ใบเตย" นายพัฒนพล มินทะขิน นามสกุลใหม่ กุญชร ณ อยุธยา หรือ “ดีเจแมน” กับ น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือ “ใบเตย” นักร้องดัง เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก่อนถึงกำหนดนัดใน "คดี Forex-3D" 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป็นกรณีที่ผู้ต้องหามาปรากฎตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ "ดีเจแมน-ใบเตย" ใน 3 ฐานความผิด คือ

  1. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
  2. ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
  3. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดย "ดีเจแมน-ใบเตย" ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง 2 ไปโดยไม่มีการควบคุม

 

​ทั้งนี้ ในส่วนของ นาง พ. และนาย ป. ซึ่งเป็นแม่ลูกกัน ปรากฏว่าบุคคลทั้ง 2 ได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดนัดในวันนี้ได้ และขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 16 กันยายน 2565 แทน