13 สิงหาคม "วันคนถนัดซ้ายสากล" หรือ Happy Left Handers Day สำคัญอย่างไร?

13 สิงหาคม "วันคนถนัดซ้ายสากล" หรือ Happy Left Handers Day สำคัญอย่างไร?

รู้จักวัน "คนถนัดซ้ายสากล" หรือ Happy Left Handers Day วันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนถนัดซ้ายทั่วโลก

ถ้าคุณถนัดซ้าย คุณจะตั้งคำถามว่า ทำไมสายชำระต้องอยู่ทางขวา? ทำไมปากกาในธนาคารต้องถูกผูกไว้ที่ด้านขวา? และไหนจะโต๊ะเลคเชอร์ ลูกบิดประตู หนังสือ เมาส์คอมพิวเตอร์ และอีกฯลฯ ซึ่งทำให้คนถนัดซ้าย ต้องดำเนินชีวิตประจำวันยากกว่าคนทั่วๆไป

เมื่อคนถนัดซ้ายต้องเจอกับอุปสรรคมากกว่าคนทั่วไป วันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปีจึงกลายเป็นวันสำคัญ เมื่อ องค์กรคนถนัดซ้ายสากล ถือให้วันนี้เป็นวันของคนถนัดซ้าย หรือ วันคนถนัดซ้ายซากล (Happy Left Handers Day) ซึ่ง เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1976  เพื่อให้ผู้ที่ถนัดมือซ้าย มีความภูมิใจในความถนัดของตัวเอง รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม ระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนัดขวา

จากสถิติประชากร พบว่า จำนวนคนที่ถนัดซ้ายมีจำนวน 10-15 % ของประชากรโลกทั้งหมด และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 2 เท่า โดยผลวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่า คนที่ถนัดซ้ายนั้นเกิดจากปัจจัยได้หลายอย่าง ได้แก่

  • สาเหตุจากพันธุกรรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่คอยควบคุมและบ่งชี้ความถนัดซ้ายหรือถนัดขวาของมนุษย์
  • สาเหตุจาก พ่อแม่ หรือคนในครอบครัวมีคนที่ถนัดซ้าย จึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมกันได้
  • สาเหตุจากอาการบาดเจ็บที่มือขวาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้ต้องใช้มือซ้าย

คนถนัดซ้ายอัจฉริยะจริงไหม

คำถามที่หลายคนมักได้ยินมานาน นั่นคือ คนถนัดซ้ายอัจฉริยะ และฉลาดกว่าคนถนัดขวาหรือไหม? คำถามที่ว่านี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ยืนยันได้ เพราะเมื่อเทียบผู้มีชื่อเสียงของโลกแล้ว คนที่ถนัดขวาก็ยังมีมากกว่าอยู่ดี

แต่ถึงเช่นนั้นก็อนุมานจากความจริงได้ที่ว่า คนที่ถนัดซ้ายร่างกายจะถูกควบคุมโดยการทำงานของสมองซีกขวา ดังนั้นเมื่อสมองซีกขวาได้ใช้งานบ่อย นั่นหมายความว่าผู้ที่ ถนัดมือซ้าย จะเป็นคนที่มีความจำดี มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เก่งทางด้านศาสตร์และศิลป์ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ จึงอาจเชื่อได้ว่าคนถนัดซ้ายมีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์และวิเคราะห์ต่างๆ ที่ดีนั่นเอง

แม้การถนัดซ้ายจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คนสมัยโบราณโดยเฉพาะคนเอเชียมักมองว่า การที่ เด็กถนัดมือซ้ายถือเป็นความบกพร่องและผิดปกติอย่างหนึ่งของร่างกาย สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือเขามักบังคับลูกหลานให้ฝึกใช้มือขวาแทน

และกว่าที่คนถนัดซ้ายจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ นั่นก็ผ่านมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการศึกษาด้านพัฒนาการของเด็กที่เสนอว่า ไม่ควรเปลี่ยนมือข้างที่ถนัดของลูกหลาน เพราะนอกจากจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีแล้ว ยังสร้างความสับสนและหงุดหงิดใจให้กับตัวเด็ก ทั้งยังเสียเวลาที่เขาควรเรียนรู้เรื่องอื่นไปกับการต้องบังคับตัวเองให้ต้องถนัดขวา เพียงเพราะโลกนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถนัดมือขวาเต็มไปหมด

เมื่อโอกาสในแต่ละปีเวียนมาอีกครั้ง วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี เราจึงเป็น “วันคนถนัดซ้ายสากล” หรือ Happy Left Handers Day นั่นก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนถนัดซ้ายทั่วโลก

ทั้งยังตอกย้ำว่า การถนัดซ้ายก็เป็นความธรรมดาที่ดำรงอยู่มานานนับพันนับหมื่นปี ตั้งแต่การเกิดขึ้นของมนุษย์

อ้างอิง: scimath, BBCLeft Handers Day