“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

การประกาศผลและมอบรางวัลของชมรมวิจารณ์บันเทิง ประจำปี 2564 รางวัลที่มอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สัญชาติไทย

นคร วีระประวัติ ประธาน ชมรมวิจารณ์บันเทิง จัดงานประกาศผลมอบรางวัล ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สโมสรทหารบก

ในปีนี้มีภาพยนตร์ผ่านเข้าเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น 17 เรื่อง บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีศิลปินดารานักแสดงและคนบันเทิงมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

อาทิ ฉลอง ภักดีวิจิตร, ยุทธนา มุกดาสนิท, สินจัย เปล่งพานิช, สันติสุข พรหมศิริ, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ยงยุทธ ทองกองทุน, พันธุ์ธัมธ์ ทองสังข์

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 นคร วีระประวัติ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง

ก่อนประกาศผลมีการจัดเสวนา “ครูหนังไทยมองวงการหนังปัจจุบัน” โดย 2 ศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ ฉลอง ภักดีวิจิตร  และ ยุทธนา มุกดาสนิท

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 ฉลอง ภักดีวิจิตร และ ยุทธนา มุกดาสนิท

และการเสวนา “โอกาสทำหนังกับสตรีมมิ่งระดับโลก” โดย ยงยุทธ ทองกองทุน (ตัวแทน Netflix) และ พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ (ตัวแทน HBO GO)

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และ ยงยุทธ ทองกองทุน 

โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล และ ดร.ยุพา เทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน มอบรางวัล

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 อิทธิพล คุณปลื้ม

ผลรางวัล

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ  LIFETIME ACHIVEMENT AWARD  ได้แก่

แจ๊สสยาม หรือ กฤษณ์ บุญประพฤกษ์ ผู้สร้างผลงานและแจ้งเกิดให้กับดารานักแสดงไทยมามากมาย

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

แจ๊สสยาม หรือ กฤษณ์ บุญประพฤกษ์

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

บรรจง ปิสัญธนะกูล, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ศิววุฒิ เสวตานนท์ / ร่างทรง

กำกับภาพยอดเยี่ยม

ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์ / พญาโศกพิโยคค่ำ 

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

ลำดับภาพยอดเยี่ยม 

ณฐพล บุญประกอบ / เอหิปัสสิโก

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม 

อรรคเดช แก้วโคตร, สองศักดิ์ กมุติรา / ร่างทรง

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม 

ยาสึฮิโร่ โมรินากะ / พญาโศกพิโยคค่ำ

เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย เพลง มึงกับกู / 4 Kings

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม  YOUNG FILMAKER AWARD

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ / พญาโศกพิโยคค่ำ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เอหิปัสสิโก อำนวยการสร้าง โดย ณฐพล บุญประกอบ (Underdoc Film)

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ / พญาโศกพิโยคค่ำ

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี  / 4 Kings

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

นริลญา กุลมงคลเพชร  / ร่างทรง

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ณัฏฐ์ กิจจริต / 4 Kings

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30 นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

สุกัญญา มิเกล / 4 Kings

ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในปี 2564

 4 Kings / เนรมิตรหนัง ฟิล์ม

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30

“จ๋าย-มิ้ง” คว้านำชาย-นำหญิง “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ครั้งที่ 30