มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครนใน "นิทรรศการถอดรหัสไทย" เชื่อมโยงการเรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายของประชาคมโลก พร้อมเชิญชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายเครื่องแต่งกายประเพณียูเครนเป็นกรณีพิเศษ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) ร่วมกับ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย เปิดบริการ ภาษายูเครน ในระบบ Audio Guide เพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปกับ นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” โดยมุ่งหวังให้ชาวยูเครนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทยได้ง่ายขึ้น

ความร่วมมือของโครงการนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 จนกระทั่งการพัฒนาแปลเนื้อหาในนิทรรศการเสร็จสิ้น เป็นภาษายูเครนได้สำเร็จในปีพ.ศ.2565 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี

ในปัจจุบัน นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" มีการจัดทำระบบ Audio Guide ทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และล่าสุดภาษายูเครน เป็นภาษาที่ 7

โดยนิทรรศการฯ จะนำพาไปเรียนรู้ ทุกมุมมองความเป็นไทย และ พัฒนาการความเป็นไทย ผ่านการจัดแสดงทั้งหมด 14 ห้อง

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน 

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยาม เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง อัตลักษณ์ความเป็นไทย อย่างไรก็ตามความหลากหลายของวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในศตวรรษที่  21

ดังนั้น มิวเซียมสยามนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยในขอบเขตประเทศไทยเองแล้ว ในบริบทของประชาคมโลกยังสำคัญมากที่ต้องทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

"ในนามมิวเซียมสยาม ต้องขอขอบคุณ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมโลกกับมิวเซียมสยาม  ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย และยูเครน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงวงการพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ” นายราเมศ กล่าว

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ นิทรรศการภาพถ่ายชื่อชุด “Diverse Ukraine”

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง นิทรรศการภาพถ่าย ชื่อชุดว่า “Diverse Ukraine” เป็นนิทรรศการเกิดจากการเวิร์คช็อป ที่มีชื่อวา “Треті Півні” (treti pivni translated from Ukrainian folklore as "time before dawn" เวลาก่อนรุ่งอรุณ) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมต่อยูเครน  

โดยสไตลิสต์ผู้ก่อตั้งเวิร์กช็อปนี้คือ โดมินิก้า ไดก้า เธอสร้างรูปลักษณ์แบบโบราณขึ้นมาใหม่ นำเสนอการแต่งกายผู้คนในชุดประเพณีของยูเครน ด้วยเครื่องประดับศีรษะที่งดงาม เพื่อแสดงถึงประเพณีและชุดแต่งกายเก่าแก่

นิทรรศการชุดนี้จะตั้งแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยาม ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. 

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ Audio Guide ภาษายูเครน ในนิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน ในนิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย  “Треті Півні”

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชุด “Треті Півні” ณ มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ Audio Guide ภาษายูเครน และชุดแต่งกายยูเครนโบราณ

นิทรรศการภาพถ่าย  “Треті Півні”