ยิ่งอยู่ในสังคมพิมพ์มากกว่าพูด การเช็ค 'EQ' ตัวเองยิ่งสำคัญ

ยิ่งอยู่ในสังคมพิมพ์มากกว่าพูด การเช็ค 'EQ' ตัวเองยิ่งสำคัญ

ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องจัดากรอารณ์ให้ดีขึ้น ใครที่หัวร้อนบ่อยๆ อาจจะต้องสำรวจตัวเองว่ามีภาวะ EQ ต่ำหรือเปล่า?

อากาศยิ่งร้อน แต่บางคนหัวร้อนยิ่งกว่า หรือในขณะเดียวกันบางคนอาจรู้สึกสิ้นหวังกับการจัดการปัญหาของตนเอง ตัวอย่างที่กล่าวมาอาจนับเป็นนิสัยเฉพาะบุคคล และถือเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เป็นอยู่เหล่านี้อาจจะกระทบกับการเข้าสังคมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนอยู่ในสังคมออนไลน์ก้มหน้าพิมพ์ข้อความมากกว่าพูดกันจริงๆ ทั้งหมดนี้จึงตอบคำถามได้ว่าทำไมเราจึงต้องทำแบบทดสอบ EQ ทุกๆ ปี การเช็คสภาวะอารมณ์ตัวเองเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะอายุเท่าไร

นอกจากการตั้งโซลูชั่นจะลดน้ำหนักในปีนี้ ก็เพิ่มไปสักอีกสักหนึ่งข้อ ‘ปีนี้จะสำรวจตัวเอง และจัดการด้านอารมณ์ได้ดีขึ้น’

  • EQ คืออะไร?

การทดสอบ EQ เรามักจะได้ยินตอนเด็กๆ สิ่งนี้มักจะมาควบคู่กับ IQ คือเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญา เมื่ออายุเลยวัยเริ่มเรียนรู้การทดสอบเหล่านี้หายไปแทนที่ด้วยการสอบเข้าชั้นเรียนต่างๆ

EQ (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการและสื่อสารทางอารมณ์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก รวมไปถึงการตระหนัก รับรู้ และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ถ้าพูดแบบง่ายๆ EQ คือ การรู้อารมณ์ของตนเอง สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ การพัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว ช่วยให้เราเก็บอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจหรือปลอบประโลมผู้อื่นเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือหรือร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้ เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่เฉื่อยชา เมื่อมีโปรเจคหรือได้รับมอบหมายงานมาก็มุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่ย่อท้อหรือลดละความพยายามเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างงานที่ทำ สามารถรับแรงกดดันต่างๆ คิดในแง่ดี จิตใจเบิกบาน ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ

EQ นั้นประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-awareness) การบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง (Self-management) การกระตุ้นตนเอง (Self-motivation) การตระหนักรู้อารมณ์ผู้อื่น (Social awareness) และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relationship management) 

  • ทดสอบที่ไหนดี

ปัจจุบันแบบทดสอบ EQ สามารถทำได้ทั่วไปตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

สถาบันราชนุกุล กรมสุขภาพจิต

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ระดับสากลของ IDRlabs

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

การจัดการอารมณ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การเริ่มสำรวจให้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆ และเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 

---------------------------------

อ้างอิง : 

https://trainingdoh.wixsite.com/new1/iq-eq-ca

http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test&group=7

https://www.idrlabs.com/th/global-eq/test.php