รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน

อัพเดทรอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม-การแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติใน "งานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ ศาลาเฉลิมกรุง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, โรงละครแห่งชาติ, สวนสันติชัยปราการ และ วัดประยุรวงศฯ วัน-เวลา พร้อมเส้นทางรถรางบริการฟรี 20-24 เม.ย.65

ในโอกาสครบรอบ 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ.2565  กระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย.2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กำหนดจัดกิจกรรมใน 9 พื้นที่หลัก และ 20 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร ของกรุงเทพฯ ดังนี้ 

1) โซนปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง  

เชิญชวนประชาชนเข้า สักการะศาลหลักเมือง วันที่ 20-24 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 06.30-20.00 น. และ พิธีบวงสรวงเทพยดา วันที่ 21 เมษายน 2565 

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน สถานที่จัดกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565
 

2) โซนเที่ยวยล : ชมวัง ไหว้พระ ขอพร  

กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงาน ณ พระบรมมหาราชวัง, วัด, พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20 แห่ง ได้แก่

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์, สวนสันติชัยปราการ, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม 
 • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, พระบรมมหาราชวัง, ศาลหลักเมือง, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ศาลาเฉลิมกรุง, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)

กระทรวงวัฒนธรรมจัดรถขสมก.รับ-ส่ง ตามจุดเยี่ยมชมต่าง ๆ ทั้ง 20 แห่ง บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน บรรยากาศงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565

3) โซนเรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"

มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 และเชิญร่วมไหว้พระเสริมสิริมงคล วันที่ 20-24 เมษายน 2565 ได้ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น.

4) โซนชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง      

วันที่ 20-24 เมษายน 2565 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุดระบำโบราณคดี  ชุดระบำสี่ภาค  การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา วันละ 4 รอบเวลา คือ 13.00 น. 14.30 น. 16.00 น.  และ 17.30 น.

เส้นทางรถราง : สามารถเดินทางได้ด้วยการใช้ "รถราง" เริ่มจากพระบรมมหาราชวัง (ประตูวิมานเทเวศร์) - ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อชมการแสดงจบ นั่งรถรางออกจากศาลาเฉลิมกรุง - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน - ศาลหลักเมือง - พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ - พระบรมมหาราชวัง (ประตูวิมานเทเวศร์)

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน

การแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต

5) โซนย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร" และ "โรงละครแห่งชาติ"

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนใต้ร่มพระบารมี” เวลา 12.00 - 21.30 น. โดยการอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 9 รัชกาล และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประดิษฐาน ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ยังมีการ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เวลา 12.00 – 21.30 น. การสาธิตอาหาร เปิดตำรับสำรับไทย เวลา 17.00 – 20.00 น. การบรรเลง ดนตรีไทย ดนตรีสากล (ศาลาลงสรง) เวลา 15.00 – 17.00 น.

ในส่วนของ การแสดงศิลปวัฒนธรรม มีรอบการแสดงดังต่อไปนี้

 • 21 เม.ย. การแสดง Thai Youth Orchestra (TYO) 17.00 น. / การแสดง โนรา (สหพันธ์สมาคมโนราฯ) 18.00 น. / การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม จินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” 19.00 น. / การแสดงเบิกโรง ชุด ปัญจเทพารักษ์หลักเมือง (กรมศิลปากร) 19.45 น.
 • 22 เม.ย. การแสดง ชุด ศิลป์อีสาน ใต้เฉลิมกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี (สมาคมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้) 17.00 น. / การแสดง ชุด เภรีฤกษ์ก้องหล้า ยุรยาตรล้านนา เบิกฟ้า ใต้หล้าบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (สมาคมกลองฯ/สมาคมขับซอฯ) 18.00 น. / การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม จินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” 19.00 น. /แสดง ลิเก เรื่อง สิบทหารเสือคู่พระทัย (สมาคมลิเกประเทศไทย) 19.45 น.
 • 23 เม.ย. การแสดง ชุด ไทยร่มเย็น (โรงเรียนพาทยกุล) 17.00 น./ การแสดง ชุด เพลงพื้นบ้าน ใต้ร่มพระบารมีศรีรัตนโกสินทร์ (สมาคมศิลปินเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) 18.00 น. / การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม จินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” 19.00 น. / การแสดงโดย ศิลปินแห่งชาติและวงดนตรีสุนทราภรณ์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) 19.45 น.
 • 24 เม.ย. การแสดง โขนและนาฏศิลป์ (สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน) 17.00 น./ การแสดงชุด รวมศิลป์แผ่นดินทอง รุ่งเรืองรองใต้ร่มพระบารมี (คณะเพชรจรัสแสง) 18.00 น. / การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม จินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” 19.00 น. / การแสดง งิ้วฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี (สมาคมอุปรากรจีน) 19.45 น.

การแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” เป็นการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวความยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์และใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความงดงาม รุ่งเรืองสมเป็นราชธานีที่เจริญทัดเทียมกับมหานครในบรรดาอารยประเทศ และพระบรมโพธิสมภารปกแผ่ไพศาลบังเกิดความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินจวบถึงปัจจุบัน

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน บรรยากาศงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 20-24 เม.ย.2565

6) โซนนั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ "สวนสันติชัยปราการ"

กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 • 21 เม.ย. การแสดง ดุริยางค์เครื่องลมประสมสำเนียงไทย 16.00 น. / การแสดง รำสวด 17.00 น. / การแสดง ดนตรีไทย โรงเรียนทวีธาภิเษก 18.30 น. / การแสดง บทเพลงไทย โรงเรียนราชดำริ และ การแสดง การละเล่นสะบ้ามอญ ชุด การเล่นสะบ้าหนุ่มสาวมอญลาดกระบัง 19.30 น.
 • 22 เม.ย. การแสดง งามตระการรัตนโกสินทร์ พิสิฐศิลปิน ราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิต มัธยม 16.00 น. / การแสดง วิพิธทัศนา พัดตราภรณ์ อมรรัตนโกสินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 17.00 น. / การแสดง หนังตะลุงปักษ์ใต้ 18.30 น.
 • 23 เม.ย. การแสดง เพลงพื้นบ้านลำตัด ชุด รำตัดสำราญพื้นบ้านไทย 16.00 น./ การแสดงนาฏยลีลาลูกทุ่งไทยสไตส์ประชาราษฏร์บำเพ็ญ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 17.00 น. / การแสดงของเยาวชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 18.30 น. / การแสดง นาฎลีลาพื้นบ้านอีสาน ชุด อีสานสราญ ใต้ร่มพระบารมี 19.30 น.
 • 24 เม.ย. การแสดง นาฏกรรมอลังการหุ่นคน 16.00 น. / การแสดง การต่อสู้ป้องกันตัวและศิลปวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี 240 ปี คณะสำนักดาบพุทไธสวรรย์โยนกอุทยาน จ.สระบุรี 17.00 น. / การแสดง Celebration มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18.30 น. / การแสดง รำโทน ชุดวิถีชาวบ้าน รำโทนสืบสานสู่รำวงมาตรฐานของไทย 19.30 น.

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน ขนมแบบไทยๆ มีจำหน่ายในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 20-24 เม.ย.2565

7)  โซนเยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ "หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน"

วันที่ 20-24 เมษายน 2565  มีกิจกรรม เช่น ตลาดนัดเยาวชน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของเด็กและเยาวชน  นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง วิจิตรสมัย (10.30-12.00 น.ทุกวัน), ปักธงไชย (21 เม.ย. 17.00น.), เศรษฐีอนาถา (22 เม.ย. 17.00น.), ห้วงรักเหวลึก (23 เม.ย. 17.00น.), สวรรค์มืด (24 เม.ย. 17.00 น.)

เสวนาวิชาการ (14.00 น. ทุกวัน)  ศาสตร์พระราชา นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน (22 เม.ย.),  เสด็จทำไม? ไกลถึงยุโรป (23 เม.ย.) และ 240 ปี: สองขา สี่เส้นทาง ศูนย์กลางรัตนโกสินทร์ (24 เม.ย.)

ขณะที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 จัดแสดงนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เปิดให้เข้าชม 10.00-20.00 น.  

8) โซนเรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"

วันที่ 20-24 เมษายน 2565  เข้าชม "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น.

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน บรรยากาศวันเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565

9)  โซนเที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"

เชิญร่วมไหว้พระเสริมสิริมงคล ได้ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. กิจกรรม “สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน” เวลา 16.00 – 22.00 น. การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวลา 16.00 – 22.00 น.

 • 21 เม.ย. พิธีเปิดงาน “งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน - คลองสาน ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ชมการแสดง ชุด พ่อของแผ่นดิน ณ เวทีกลาง(ลานหน้าพระอุโบสถ) เวลา 18.00 น. / การแสดงคอนเสิร์ต ลูกกรุงย้อนยุค โดย กองทัพเรือ ณ เวทีกลาง (ลานหน้าพระอุโบสถ) 19.00-22.00 น.
 • 22 เม.ย. การประกวด อาหารสามศาสน์ ประเภทเด็กและเยาวชน (อาหารชุมชนคริสต์) ประเภทประชาชนทั่วไป ณ เวทีประกวดอาหาร (บริเวณ เขามอ) 16.00 น. / การแสดงคอนเสิร์ต ลูกทุ่งงานวัด โดย กองทัพเรือ ณ เวทีกลาง (ลานหน้าพระอุโบสถ) และการแสดง วงโปงลาง โดย กรุงเทพมหานคร ณ เวทีประกวดอาหาร 18.00 น.
 • 23 เม.ย. การประกวด อาหารสามศาสน์ ประเภทเด็กและเยาวชน (อาหารชุมชนอิสลาม) ประเภทประชาชนทั่วไป ณ เวทีประกวดอาหาร (ลานหน้าเมรุฯ) 16.00 น. / การแสดง ละครนอก โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การแสดงวงดนตรี Bangkok Metropolitan Orchestra โดย กรุงเทพมหานคร ณ เวทีกลาง (ลานหน้าพระอุโบสถ) การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุงงานวัด โดย กองทัพบก ณ บริเวณเขามอ, การประกวดละครชาตรี รอบชิงชนะเลิศ (จำนวน 4 คณะ) พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ณ ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ 18.00-22.00 น.
 • 24 เม.ย. การแสดง เพลงทรงเครื่อง เรื่อง “พระอภัยมณี” โดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ เวทีกลาง (ลานหน้าพระอุโบสถ) / การแสดง วงดนตรีบางกอกคอนเทม (Bangkok contam)โดย กรุงเทพมหานคร ณ เวทีกลาง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุงงานวัด โดย กองทัพบก ณ เวทีประกวดอาหาร (บริเวณ เขามอ) / การแสดง ลิเกรวมดาว จาก 12 คณะ ณ เวทีประกวดละครชาตรี (ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์) 18.00-22.00 น.

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน บรรยากาศวันเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัด งานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรรม (วธ.) ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานดังกล่าววันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวธ.จัด รถรางและรถขสมก.รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ทั้ง  20 แห่ง ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765 

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน พิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565

รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน รอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 9 โซน บรรยากาศวันเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 20-24 เม.ย.2565