พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ชี้ บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุดในไทย เสี่ยงเกิดฮีทสโตรก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

 

จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุด ดังนี้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 • ภาคเหนือ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 33.6 °C อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 30.3 °C อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
 • ภาคกลาง ดอนเมือง กทม. 36.2 °C อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 33.0 °C อยู่ในระดับเตือนภัย
 • ภาคใต้ จ.สงขลา 35.3 °C อยู่ในระดับเตือนภัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 • ภาคเหนือ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 31.9 °C อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ 31.1 °C อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
 • ภาคกลาง บางนา กทม. 43.6 °C อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 44.4 °C อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคใต้ จ.ภูเก็ต 42.8 °C อยู่ในระดับอันตราย

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 • ภาคเหนือ จ.ตาก 31.3 °C อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โชคชัย จ.นครราชสีมา 32.6 °C อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
 • ภาคกลาง บางนา กทม. 47.5 °C อยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 46.3 °Cอยู่ในระดับอันตราย
 • ภาคใต้ จ.ภูเก็ต 42.6 °C อยู่ในระดับอันตราย

 

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด

ดัชนีความร้อน หรือ Heat Index คือ "อุณหภูมิ" ที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่า อากาศร้อนเป็นอย่างไร หรืออุณหภูมิที่ปรากฎในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อน หากพื้นที่ที่มีอากาศร้อนหากเกิดร่วมกับความชื้นสูงแล้วจะทำให้คนเรารู้สึกเหมือนอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ ณ ขณะนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ 

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน (HI) มี 4 ระดับ ดังนี้

- สีเขียว หมายถึง ระดับเฝ้าระวัง แทนค่าดัชนีความร้อน 27-32 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ คืออ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อน หรือออกกำลังกายหรือทำงานใช้แรงงานท่ามกลางอากาศที่ร้อน

- สีเหลือง หมายถึง ระดับเตือนภัย แทนค่าดัชนีความร้อน 32-41°C ผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอาการตะคริวจากความร้อน และเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- สีส้ม หมายถึง ระดับอันตราย แทนค่าดัชนีความร้อน 41-54 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ มีอาการตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke) ได้หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

- สีแดง หมายถึง ระดับอันตรายมาก แทนค่าดัชนีความร้อน มากกว่า 54 °C ผลกระทบต่อสุขภาพ จะเกิดภาวะลมแดด (Heat Stroke) โดยมีอาการตัวร้อน เวียนศีรษะ หน้ามืด ซึมลง ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตได้หากสัมผัสความร้อนติดต่อกันหลายวัน 

 

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน บางนา - ชลบุรี - ภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา