โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลง 537 ราย เฉลี่ย 77 ราย/วันด้าน "หมอธีระ" วิเคราะห์การระบาดของไทย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 5.5% สูงสุดในรอบกว่า 8 เดือน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงาน โควิดวันนี้ ระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 496 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 71 ราย/วัน ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 3,712 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

ผู้เสียชีวิตโควิด-19 (รายสัปดาห์) จำนวน 4 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต สะสม 43 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

ทั้งนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 363 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 156 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย

ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ "หมอธีระ" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตประเด็น "โควิด-19" (COVID-19) โดยระบุว่า 

วิเคราะห์การระบาดของไทย

ตัวเลขรายงานรายสัปดาห์ 11-17 กุมภาพันธ์ 2024 จำนวนป่วยนอนโรงพยาบาล 496 ราย เสียชีวิต 4 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 156 ราย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนแล้ว จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 5.5% ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ ถือว่าสูงที่สุดในรอบกว่า 8 เดือน นับตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2023 เป็นต้นมา และเป็นการเพิ่มอย่างต่อเนื่องถึง 8 สัปดาห์แล้ว

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย

ตัวเลขไม่สอดคล้องกันระหว่างนอนรพ. และปอดอักเสบนั้น อาจบ่งถึงความล่าช้าของการเข้ารับการรักษา อุปสรรคจากเกณฑ์การรับเข้านอนรพ. และ/หรือลักษณะการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม จำนวนปอดอักเสบที่เพิ่มมากเช่นนี้ย่อมบ่งถึงการระบาดที่มีอยู่มากอย่างต่อเนื่อง

จากตัวเลขนอนรพ. คาดประมาณการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันอย่างน้อย 3,543-4,921 ราย แต่ประเมินว่าจำนวนติดเชื้อจริงในแต่ละวันจะมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามตัวเลขรายงานข้างต้นอีกเท่าตัว

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย

สังเกตรอบตัว จะเห็นได้ว่ามีคนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันอยู่มาก

หากมีอาการไม่สบาย ควรตรวจโควิด-19 แม้วันแรกๆ ได้ผลลบ อย่าชะล่าใจ ให้ตรวจถึงวันที่ 4-5 หลังจากเริ่มมีอาการ ที่สำคัญคือ การตรวจ ATK ควรทำการป้ายทั้งในโพรงจมูกและบริเวณผนังคอด้านหลัง (คอหอย) จะช่วยเพิ่มโอกาสตรวจพบมากขึ้น

ความใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ควรป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ

การใส่หน้ากาก ไม่แชร์ของกินของใช้ และเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดคนที่ไอหรือจาม จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้

ติดแต่ละครั้ง เสี่ยงต่อปัญหาเรื้อรังอย่าง Long COVID อีกด้วย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบสัปดาห์ 496 ราย ปอดอักเสบ 363 ราย