"วาเลนไทน์" บอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร แถมพ่วงความห่วงใย 

"วาเลนไทน์" บอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร แถมพ่วงความห่วงใย 

วาเลนไทน์ หากเบื่อมุกบอกรัก มอบของขวัญแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนมาบอกรักแบบไม่ซ้ำใคร และเพิ่มความห่วงใย ด้วยไอเดียรักสุขภาพ 

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ การมอบขนมหวาน เช่น ช็อกโกแลต คุกกี้ ลูกกวาด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์น้อย (Empty Calories)

หากกินโดยไม่มีการควบคุมบ่อย ๆ เป็นระยะเวลานาน จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ระบบภูมิคุ้มกันเสียสมดุล ทำให้ติดเชื้อง่าย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนในระยะยาวได้

วาเลนไทน์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ไม่ว่าคนที่คุณรักจะเป็นคนในวัยไหน วันวาเลนไทน์ก็สามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นของขวัญแทนความรัก ความห่วงใยได้  โดยเลือกให้เหมาะสมกับช่วงอายุ 

  • อายุ 0 – 18 ปี

1. ตรวจเช็กสุขภาพทั่วไป

2. ได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงวัย

3. ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ ตรวจคัดกรองการได้ยิน ตรวจเลือด เพื่อค้นหาภาวะซีด ในทารกแรกเกิดและให้การดูแลรักษาภาวะซีดเพื่อป้องกันไม่ให้ IQ ต่ำ

4. ตรวจคัดกรองพัฒนาการ

5. ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงตามวัย เช่น  ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ปัญหาการเรียน ติดเกม เครียด ปัญหาครอบครัว เรื่องเพศ ยาและสารเสพติด

6. ส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ดูแลช่องปากและฟันการมีโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายที่เหมาะสม
"วาเลนไทน์" บอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร แถมพ่วงความห่วงใย 

  • อายุ 18 – 60 ปี

1. ตรวจร่ายการทั่วไป

2. ตรวจสายตา อายุระหว่าง 40 – 60 ปี ควรตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง

3. การตรวจคัดกรองมะเร็งที่จำเป็น มะเร็งเต้านม อายุ 30 – 39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี อายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจทุกปี มะเร็งปากมดลูก อายุ 30 – 65 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี มะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจอุจจาระทุกปี 

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหาภาวะซีด อายุ 18 – 60 ปี ควรตรวจหาภาวะซีด 1 ครั้ง

ตรวจหาเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจหาไขมันในเลือด อายุ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจทุก 5 ปี

5. แบบประเมินสภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานที่จำเป็น สามารถคัดกรองได้ด้วยตนเอง

  • อายุ 60 ปีขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายทั่วไป

2. ตรวจสายตา อายุ 60 – 64 ปี ตรวจทุก 2 – 4 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ตรวจปัสสาวะ ควรตรวจทุกปี เพื่อคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจหาภาวะซีด ควรตรวจทุกปี เมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไป

ตรวจหาไขมันในเลือด ควรตรวจทุก 5 ปี ตรวจหาเบาหวาน ควรตรวจทุกปี ตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไต ควรตรวจทุกปี เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของไต

4. ตรวจคัดกรองมะเร็ง

5. ประเมินสภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการ ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคกระดูกพรุน  ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า

ของขวัญวาเลนไทน์ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ


วันวาเลนไทน์ปีนี้ อาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญที่ดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์รับรองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ที่ผ่านการรับรอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่มอาหาร รวม 2,967 ผลิตภัณฑ์
"วาเลนไทน์" บอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร แถมพ่วงความห่วงใย 

ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ในการเลือกซื้อขอให้ผู้บริโภคอ่านฉลากเพื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจ ดังนี้ ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น ให้ดูวันผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือนและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ช่วยให้ได้รับอาหารที่คุ้มค่าสมประโยชน์ ให้ดูส่วนประกอบอาหาร ปริมาณอาหาร และฉลากโภชนาการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้ดูเลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร

หากเลือกซื้อในลักษณะที่เป็นกระเช้าของขวัญ ควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า

และเมื่อนำไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออก เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย. ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

"วาเลนไทน์" บอกรักเก๋ๆ แบบไม่ซ้ำใคร แถมพ่วงความห่วงใย 

อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ แทนใจวาเลนไทน์

นอกจากตรวจสุขภาพ หรืออาหารทางเลือกสุขภาพแล้ว อาจมอบของขวัญวาเลนไทน์เป็นสิ่งของที่ช่วยในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม อาทิ คอร์สฟิตเนส  นาฬิกาสมาร์ทวอท์ชที่สามารถตรวจว่าค่าต่างๆของร่างกายเบื้องต้น 

อุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมกับวัยของคนที่รัก  รองเท้ากีฬาเดินหรือวิ่ง  ซึ่งการออกกำลังกายต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที  หรือหม้อทอดไร้น้ำมัน เป็นต้น 

หากอยากมอบเป็นผลไม้ กรมอนามัยแนะนำเป็นผลไม้สีแดง นอกจากจะมีสีสัน
ที่สื่อถึงความรักแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์มากมาย ดีต่อใจดีต่อสุขภาพ อาทิ แอปเปิ้ลแดงมีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่าย ช่วยลดคอเลสเตอรอลมีฟลาโวนอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ

สตรอเบอร์รีมีวิตามินซีค่อนข้างมาก ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ชะลอการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ ใยอาหารสูงช่วยควบคุมความดันเลือด

องุ่นแดง มีสารแอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดและชมพู่ทับทิมจันทร์ มีสารไลโคพีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระใยอาหารช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด