รู้ก่อนเสื่อม! ตรวจเช็กสภาพเข่าด้วยนวัตกรรมใหม่ ป้องกันได้ไม่ต้องปวด

รู้ก่อนเสื่อม! ตรวจเช็กสภาพเข่าด้วยนวัตกรรมใหม่ ป้องกันได้ไม่ต้องปวด

'โรคข้อเข่าเสื่อม' กลายเป็นอีกหนึ่งโรคประจำของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุ เกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และมีแนวโน้มอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งขณะนี้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ โรคข้อเข่าเสื่อมจึงพบได้มากขึ้น

Keypoint:

  • 'ข้อเข่าเสื่อม' โรคที่ไม่เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิต การออกกำลังกายหนักๆ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาข้อเข่าก่อนวัยอันควรได้ทั้งสิ้น
  • เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดนวัตกรรมการดูแลข้อเข่าเสื่อม ครบวงจร ลดปวดตรงจุดในครั้งเดียว' ด้วยนวัตกรรมการดูแลข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร (Revive Your Mobility, One Patch at a  Time) 
  •  Nano  Patch แผ่นแปะข้อเข่าช่วยลดอาการเจ็บปวด และอักเสบข้อเข่าด้วยเข็มจิ๋วใช้งานแปะ ตัวยาจะมุ่งบริเวณที่ปวดโดยตรง  และตรวจค่า Urine CTX II รู้ก่อนเสื่อม ป้องกันโรคข้อเข่า

สถิติจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 พบว่าประชาชนคนไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน ซึ่งเป็นโรคอันดับสองของผู้รับบริการคลินิกครบวงจรทางการแพทย์แผนไทย โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.69 จากสถิติจำนวนครั้งวินิจฉัยโรคปี 2560 เทียบกับปี 2561 และเป็นผู้ป่วยผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป พบมากกว่าผู้ชาย

แต่ละปีมีประชากรผู้สูงวัย และกลุ่มนักกีฬาทั้งชาย และหญิงในประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดบริเวณข้อเข่า โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาข้อเข่าเสื่อม จากการใช้ข้อเข่ามานาน และจากการเล่นกีฬาแบบลงน้ำหนักเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้บางรายเกิดอาการเจ็บปวดจนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน และไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกเหมือนเดิม

ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจะมุ่งรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากๆ แต่ยังไม่มีการดูแล หรือลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะเกิดโรค เนื่องจากเริ่มแรกโรคข้อเข่าเสื่อมจะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อมีอาการไม่มากจะไม่ต้องการทานยา หรือฉีดยา เพราะอาจจะมีผลข้างเคียงต่อหัวใจและไตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

 

Nano  Patch แปะลดปวด

วันนี้( 28 พ.ย.2566) 'เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล' เปิดตัว 'นวัตกรรมการดูแลข้อเข่าเสื่อม ครบวงจร ลดปวดตรงจุดในครั้งเดียว' ด้วยนวัตกรรมการดูแลข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร (Revive Your Mobility, One Patch at a  Time) 

ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ และ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพก เครือ รพ.พญาไท – เปาโล กล่าวว่า นวัตกรรม Nano  Patch ที่นำมาใช้ในการรักษาลดอาการเจ็บปวดและอักเสบข้อเข่าด้วยเข็มจิ๋วใช้งานแปะ ตัวยาจะมุ่งบริเวณที่ปวดโดยตรง ลดการรับประทานยา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย ทำให้ไม่ส่งผลต่อผู้ที่มีปัญหาด้านโรคหัวใจ โรคไต เป็นการดูแลรักษาเพื่อชะลอหรือเลี่ยงการผ่าตัด เป็นการยกระดับในกระบวนการรักษาดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อม เพื่อตอบโจทย์การรักษา 

 

ตรวจเช็กสภาพเข่า    

นพ.พฤฒพงศ์ แสงจำรัส ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพก รพ.พญาไท 1 และรพ.พญาไท 2 กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจในเชิงป้องกันผ่านกรดยูริกจากปัสสาวะ หรือการตรวจค่า Urine CTX II เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงโรคทางข้อเข่าของผู้ป่วย หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะป่วย ในอนาคต ซึ่งสามารถรอผลตรวจประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้รู้ก่อนเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อเป็นการป้องกัน

“กลุ่มคนที่มีการใช้ข้อเข่ามากๆ จากการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ออกกำลังกายหนักๆ หรือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางข้อเข่าหรือเคยได้รับการผ่าตัดข้อเข่า ช่วงอายุ 45-50 ปี ควรมีการตรวจเช็กสภาพเข่าในปัจจุบันของตนเองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการดูแลรักษาด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ ”นพ.พฤฒพงศ์ กล่าว

สำหรับนวัตกรรม PRP Cold brew + HA ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว และไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเกี่ยวกับเกล็ดเลือด หรือเป็นโรคเกี่ยวกับเกล็ดเลือด เป็นการคงอุณหภูมิรอบปั่นรักษาเกล็ดเลือดสำคัญช่วยฟื้นฟูการบาดเจ็บ โดยภายในเกล็ดเลือดจะประกอบด้วยสารชีวภาพที่มีผลต่อการซ่อมแซม และฟื้นฟูการบาดเจ็บ แต่สารสำคัญมักถูกทำลายไปในระหว่างขั้นตอนปั่นคัดแยก

หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัด

นอกจากนี้ยังใช้ Robotic Surgery หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัด ทำให้เกิดความแม่นยำในการผ่าตัดมากขึ้น และเป็นการรักษาเฉพาะรายบุคคล เนื่องจากข้อเข่าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่งผลให้หลังการผ่าตัดมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวเร็วขึ้น สามารถกลับมาเดินได้ มีการงอเหยียดเข่าได้ดี เพราะเป็นการรักษาเฉพาะรายบุคคล

ที่สำคัญลดความกังวล และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยลง และเสียเลือดน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้การใช้งานของข้อเข่ายืนยาว มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยควบคุม

อย่างไรก็ตาม 'ข้อเข่าเสื่อม' อีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การลดความทรมานจากการอาการปวดเข่าอย่างรุนแรง ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง 'การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม' วิธีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น และเข้ามาเสริมการรักษาของทีมแพทย์

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์