บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี! ทุกที่ ทำอะไรได้บ้างไปดู ยกระดับบัตรทอง 30 บาท

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี! ทุกที่ ทำอะไรได้บ้างไปดู ยกระดับบัตรทอง 30 บาท

พาไปดู บัตรประชาชนใบเดียวใช้รักษาฟรี! ทุกที่ ไปดูกันว่าบัตรใบเดียวทำอะไรได้บ้าง ยกระดับสิทธิบัตรทอง 30 บาท เฟส 1 , 2 , 3 เริ่มเมื่อไหร่ พื้นที่ไหนบ้าง

พาไปดู "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี"ทุกที่ ไปดูกันว่าบัตรใบเดียวทำอะไรได้บ้าง เฟส 1 , 2 , 3 เริ่มเมื่อไหร่ พื้นที่ไหนบ้าง โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พร้อมใช้งานภายใน 8 มกราคม 2567 นี้ ยืนยันขับเคลื่อนสมบูรณ์ไปแล้วกว่า 80% นำร่อง 4 จังหวัด

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ เผยว่า การนำร่องนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ซึ่งจะเปิดให้ประชาชน "ใช้บัตรประชาชนใบเดียว" เข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยจะเริ่มใช้งานในวันที่ 8 มกราคม 2567 นำร่อง 4 จังหวัดคือ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส 

การให้บริการที่จะเริ่มนำร่อง ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ มีทั้งหมด 5 บริการ ประกอบด้วย

1. การใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการได้ทุกที่ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเขียนใบส่งตัวจึงไม่จำเป็น ซึ่งขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบข้อมูล และคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

2. การรักษามะเร็งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเด็ก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม หากตรวจพบก็จะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป

3. การเข้าถึงบริการในเขตเมือง โดยเฉพาะ กทม. โดยได้ทยอยเพิ่มหน่วยบริการ เช่น แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นจุดที่หน่วยบริการยังมีน้อย รวมทั้งการประสานร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยเชิญเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการมากขึ้น ทั้งร้านยา แล็บเอกชน คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกพยาบาล

4. สถานชีวาภิบาล หรือการดูแลระยะสุดท้าย ซึ่งเดิมจะดูแลในโรงพยาบาล แต่พบว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ประสงค์อยากกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งการดูแลระยะท้ายจะต้องดูแลโดยมีหลักวิชาการ ทั้งด้านแพทยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานทางสังคม เช่น วัดในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาล

5.การดูแลสุขภาพจิต ซึ่งจะมีการพัฒนาและขับเคลื่อนลงไปในระดับชุมชน ขณะเดียวกัน สปสช. มีสายด่วน 1330 อยู่เดิม ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานงาน รวมทั้งมีช่องทางเฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Line OA สปสช. 

 

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี! ทุกที่ ทำอะไรได้บ้างไปดู ยกระดับบัตรทอง 30 บาท

 

ความคืบหน้าการทำงานทั้งหมดนี้คืบหน้าแล้วกว่า 80% หลังจากทดลองระบบในรอบแรก และจะมีการทดลองระบบเป็นระยะๆ อีกครั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงระยะที่ 2 เพื่อให้จังหวัดอื่นๆ ได้ทดลองใช้บริการ

ซึ่งผลจากการนำร่องของ 4 จังหวัดแรก ได้สะท้อนข้อมูลจากของประชาชนที่มาใช้บริการ อาทิ ความสะดวกของประชาชน พฤติกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้การนำร่องในระยะที่ 2 มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติคาดว่า ระบบข้อมูลทั้งระบบต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี

โดยจะเกิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้รอยต่อทุกสังกัด บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกที่ และทั่วประเทศ ขณะที่สิทธิการรักษาอื่นๆ ทั้งประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ จะมีการหารือกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลางให้พิจารณาต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์