วิจัยชี้ 'เจ้าของธุรกิจ' เสี่ยงป่วยทางจิตเวชมากกว่าคนทั่วไป

วิจัยชี้ 'เจ้าของธุรกิจ' เสี่ยงป่วยทางจิตเวชมากกว่าคนทั่วไป

อย่าลืมฮีลใจตัวเอง! วิจัยเผย "เจ้าของธุรกิจ" อาจป่วยด้วยโรคทางจิตเวชมากกว่าคนทั่วไป เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ไบโพลาร์ และภาวะการเสพติด

Key Points:

  • งานวิจัยจากวารสารผู้ประกอบการ Small Business Economics เผยว่า ความชุกของโรคสมาธิสั้น, ความผิดปกติของการใช้สารเสพติด, ความผิดปกติทางอารมณ์ เกิดขึ้นกับ "เจ้าของธุรกิจ" มากกว่าคนปกติทั่วไป

  • หนึ่งในสามของผู้ประกอบการรายงานว่า ตนเองมีภาวะสุขภาพจิตเกิดขึ้น 2 อย่างขึ้นไป จากทั้งหมด 4 อย่าง นั่นคือ ภาวะสมาธิสั้น, ภาวะซึมเศร้า, ไบโพลาร์, ภาวะการเสพติด

  • “เจ้าของธุรกิจ” ที่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Elon Musk, Bill Gates และ Peter Thiel ก็มีอาการจากภาวะ Asperger's Syndrome (หนึ่งในกลุ่มอาการออทิสติก) ด้วยเช่นกัน

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจคงทราบดีว่า การบริหารธุรกิจให้มีกำไรและเติบโตได้นั้น ไม่ใช่แค่โชคช่วย แต่ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความหมั่นเพียร การปรับตัวตามเทรนด์ใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง สู้งานหนัก เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ 

แม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหลักให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันพ่วงความเครียดระดับสูงเข้ามาในชีวิตประจำวันด้วย 

ยืนยันจากงานวิจัยเรื่อง “ความชุกของภาวะทางจิตเวชของผู้ประกอบการ” ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารผู้ประกอบการ Small Business Economics โดยทีมวิจัยได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า บริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกหลายแห่ง ถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทที่ผิดปกติไปจากบุคคลทั่วไป (Neurodiversity) ..ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? 

 

  • Neurodiversity เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตของ "เจ้าของธุรกิจ" อย่างไร?

จากข้อสงสัยดังกล่าวนำมาซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Neurodiversity ซึ่งหมายถึง ความแตกต่างตามธรรมชาติในการทำงานของสมองและระบบประสาท ของบุคคลที่มีภาวะผิดปกติต่างๆ เช่น ออทิสติก, สมาธิสั้น, OCD, ไบโพลาร์, ดิสเล็กเซีย, แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม, ภาวะเสพติด (เหล้า,บุหรี่,ยาเสพติด) ฯลฯ ว่า มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตของผู้ประกอบการหรือไม่? และเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปจะมีความแตกต่างกันอย่างไร?

โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการดูเหมือนจะประสบปัญหาสุขภาพจิตและการเสพติดได้มากกว่าคนทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะมีครอบครัวป่วยด้วยโรคเหล่านี้ในอัตราที่สูงกว่าอีกด้วย

จากกลุ่มตัวอย่างราวๆ 300 กว่าคน (ผู้ประกอบการ 242 ราย, ผู้เข้าร่วมเปรียบเทียบบุคคลทั่วไป 93 ราย) พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ประกอบการมีภาวะสุขภาพจิตตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป จาก 4 เงื่อนไขที่ทีมวิจัยทำการศึกษา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลทั่วไปจะเห็นว่ามีตัวเลขที่แตกต่างกันชัดเจน ดังนี้ 

- ภาวะสมาธิสั้น : ผู้ประกอบการมีอาการนี้  29%  ส่วนบุคคลทั่วไปพบเพียง 5%

- ภาวะซึมเศร้า : ผู้ประกอบการมีอาการนี้  30%   ส่วนบุคคลทั่วไปพบเพียง 15%

- ไบโพลาร์ : ผู้ประกอบการมีอาการนี้  11%  ส่วนบุคคลทั่วไปพบเพียง 1%

- ภาวะติดสารเสพติด : ผู้ประกอบการมีอาการนี้  12%  ส่วนบุคคลทั่วไปพบเพียง 4%

การวิจัยยังได้ศึกษาถึง “ภาวะวิตกกังวล” ของกลุ่มผู้ประกอบการเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลทั่วไปด้วย แต่พบว่า เจ้าของธุรกิจกับกลุ่มบุคคลทั่วไปมีภาวะอาการนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน (ไม่แตกต่างกัน)

วิจัยชี้ 'เจ้าของธุรกิจ' เสี่ยงป่วยทางจิตเวชมากกว่าคนทั่วไป

 

  • นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จอย่าง Elon Musk, Bill Gates และ Peter Thiel ก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม Neurodiversity ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานผลสำรวจจากผู้ประกอบการบางคนด้วยว่าตนเองมีอาการทางจิตเวชอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการวิจัยครั้งนี้ เช่น

- OCD หรือ Obsessive Compulsive Disorder : โรคย้ำคิดย้ำทำ มีพฤติกรรมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ เพื่อลดความไม่สบายใจ แม้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถหยุดทำได้

- Dyslexia : ภาวะผิดปกติด้านการอ่าน เขียน และการเรียนรู้ภาษา มีปัญหาด้านการสะกดคำ ไม่สามารถเชื่อมโยงเสียง กับตัวอักษรเข้าด้วยกันได้

- Asperger's Syndrome : หมกมุ่นหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆ ความสามารถในการเข้าสังคมต่ำ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในความคิดของตนเอง จริงจังกับกฎหรือกิจวัตรประจำวัน

ขณะเดียวกัน มีรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่า “เจ้าของธุรกิจ” ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Elon Musk, Bill Gates และ Peter Thiel ก็มีอาการของภาวะ Asperger's Syndrome เช่นกัน ซึ่งในรายงานดังกล่าวอธิบายว่า กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ หรือออทิสติกแบบอ่อนๆ นี้ อาจเป็นกุญแจไขความลับในการก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยสรุปได้ว่า การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีความเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพจิตที่ผิดปกติจากคนทั่วไปจริง! พูดง่ายๆ ก็คือ เหล่าบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนมีบุคลิกและวิธีคิดที่พิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป เช่น พวกเขามักจะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมาก (สอดคล้องกับภาวะ Hyperfocused ซึ่งเป็นโรคสมาธิสั้นประเภทหนึ่ง) หรือการใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากๆ (สอดคล้องกับอาการของ Asperger's Syndrome) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า บรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น พวกเขาล้วนมีความแตกต่างทาง Neurodiversity ทำให้พวกเขาไม่สามารถเรียนรู้หรือทำงานได้ตามกรอบของคนปกติทั่วไปได้ (มีปัญหาด้านการเรียนในโรงเรียน หรือการเข้าสังคมในการทำงานในออฟฟิศ) พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างเส้นทางของตนเองโดยก่อตั้งบริษัทและประกอบอาชีพอิสระนั่นเอง

-------------------------------------

อ้างอิง : Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal (SBEJ), Visualcapitalist1, Visualcapitalist2Pobpad