เตือน ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง อย.ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน

เตือน ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง อย.ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ นำเข้าโดยบริษัท วายเอเจ เทรด ทราน จำกัด ส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง (FROZEN COOKED SQUID SLICES (GRADE B)) ผลิตโดย FUJIAN HUAXIAN AQUATIC SEAFOOD CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิตที่ 076/2022 วันผลิต 20/10/2022 และวันหมดอายุ 20/10/2024 น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัมต่อกล่อง

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแคดเมียม 6.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย.อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

ข้อแนะนำ : ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็งที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ