"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI

"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI

"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI พร้อมเผยแผนไตรมาส 2/66 ขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรม หัวใจ ผ่าตัดมะเร็ง และเวลเนส เซ็นเตอร์ รองรับดีมานด์ผู้รับบริการทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย

29 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ใน เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล Joint Commission International's (JCI) Gold Seal of Approval® ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมในระดับสากล

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด หรือ PRINC กล่าวว่า นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (Full Electronic Medical Record) ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ใช้กำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยขององค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพ และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GHA Certification Covid-19 for Medical Travel Program มาตรฐานระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโควิด

"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI

"ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานของ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อย่างมีประสิทธิภาพและทัดเทียมระดับสากล" นายธานี กล่าว

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานในทุกระดับที่ร่วมกันผลักดันจนทำให้ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สามารถคว้ามาตรฐานระดับโลก JCI มาได้ ซึ่งพิจารณาในหลายด้าน เช่น มาตรฐานความปลอดภัย บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ เป็นต้น

"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI

"ในไตรมาส 2/66 นี้ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีแผนขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 4 แห่ง ทั้งศูนย์ทันตกรรม โดยร่วมกับ TDH Dental ศูนย์หัวใจ (Cath Lab) ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง (Cancer surgery center) เวลเนส เซ็นเตอร์ (Wellness Center) เพื่อรองรับดีมานด์ผู้รับบริการชาวต่างชาติและชาวไทย ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามปณิธานขององค์กรในการมุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ต่อไป" นายแพทย์อธิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

"รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ" ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล JCI