สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

สภาพอากาศ สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศ

สภาพอากาศ สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศ

โดยพบ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. นนทบุรี
 2. กรุงเทพฯ
 3. แม่ฮ่องสอน
 4. เชียงใหม่
 5. น่าน
 6. ลำพูน
 7. ลำปาง
 8. แพร่
 9. อุตรดิตถ์
 10. สุโขทัย
 11. ตาก
 12. พิษณุโลก
 13. กำแพงเพชร
 14. เลย

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28-93 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25-51 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24-49 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 26-40 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 26-40 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26-57 มคก./ลบ.ม.

 

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

 

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

 

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 ดังนี้

 • ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.2566 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่
 • พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงในพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและล่างระหว่างวันที่ 28 ก.พ. และ 1-6 มี.ค.2566

ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 เป็นช่วงที่ควรเฝ้าระวังทั้งสองพื้นที่

 

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด

 

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 14 จังหวัด ภาคเหนือพบมากสุด