พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม

พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม

พยากรณ์อากาศ เช็กค่า PM 2.5 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานภาพรวมพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

พยากรณ์อากาศ เช็กค่า PM 2.5 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานภาพรวมพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

ปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. เชียงราย
 3. เชียงใหม่
 4. น่าน
 5. แม่ฮ่องสอน
 6. พะเยา
 7. ลำพูน
 8. ลำปาง
 9. แพร่
 10. อุตรดิตถ์
 11. สุโขทัย
 12. ตาก
 13. กำแพงเพชร
 14. อุทัยธานี
 15. สระบุรี

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปดังนี้

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 45-298 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13-40 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16-52 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14-37 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-21 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14-79 มคก./ลบ.ม.

 

พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม

 

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม

พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม

 

พยากรณ์อากาศ ค่า PM 2.5 (16 ก.พ.66) แนวโน้มสูงขึ้นหลายพื้นที่ ภาคเหนือยังอ่วม