คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 (8 ก.พ.66) พบเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ 8 จังหวัด เช็กเลย

คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 (8 ก.พ.66) พบเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ 8 จังหวัด เช็กเลย

"คุณภาพอากาศ" ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ภาพรวมปริมาณค่า PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพบจังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ภาพรวมปริมาณค่า PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพบจังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. กรุงเทพมหานคร
  2. เชียงใหม่
  3. พิษณุโลก
  4. นครพนม
  5. มุกดาหาร
  6. ขอนแก่น
  7. อุบลราชธานี
  8. ศรีสะเกษ

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14-146 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31-92 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12-44 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8-34 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-23 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 10 - 55 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 (8 ก.พ.66) พบเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ 8 จังหวัด เช็กเลย

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละออง ออกจากพื้นที่

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ 10-11 กุมพาพันธ์ 2566

 

คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 (8 ก.พ.66) พบเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ 8 จังหวัด เช็กเลย

 

คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 (8 ก.พ.66) พบเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ 8 จังหวัด เช็กเลย