ค่า PM 2.5 วันนี้ (7 ก.พ.66) เช็กจังหวัดพบเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ

ค่า PM 2.5 วันนี้ (7 ก.พ.66) เช็กจังหวัดพบเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในประเทศประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เช็กจังหวัดพื้นที่เกินค่ามาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงาน สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในประเทศประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

โดยภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ และพบเกินค่ามาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพใน 7 จังหวัด คือ

  1. กรุงเทพมหานคร
  2. น่าน
  3. เชียงใหม่
  4. สุโขทัย
  5. นครพนม
  6. ขอนแก่น
  7. อุบลราชธานี

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14-126 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27-86 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14-46 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-35 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10-15 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12-59 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

ค่า PM 2.5 วันนี้ (7 ก.พ.66) เช็กจังหวัดพบเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละออง ออกจากพื้นที่ 

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ 8-11 กุมพาพันธ์ 2566

 

ค่า PM 2.5 วันนี้ (7 ก.พ.66) เช็กจังหวัดพบเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ

 

ค่า PM 2.5 วันนี้ (7 ก.พ.66) เช็กจังหวัดพบเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพ