เตือน 1-4 ก.พ.นี้ กรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน

เตือน 1-4 ก.พ.นี้ กรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน

เตือน 1-4 ก.พ.นี้ กรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด ขณะที่สภาพอากาศวันนี้ ภาคเหนือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ (พื้นที่ท้ายลม)

พื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ มีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วง 5 -6 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

เตือน 1-4 ก.พ.นี้ กรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ ฝุ่น PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่  จ.แพร่ จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก จ.สมุทรสงคราม จ.เลย และ จ.นครพนม

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 – 70 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26 – 58 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18 – 52 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 – 32 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 – 28 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 – 46 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เตือน 1-4 ก.พ.นี้ กรุงเทพฯ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน