"คุณภาพอากาศ" อัปเดต 10 อันดับแรกทั่วไทย พุ่งแตะ 200AQI อันตรายต่อสุขภาพ

"คุณภาพอากาศ" อัปเดต 10 อันดับแรกทั่วไทย พุ่งแตะ 200AQI อันตรายต่อสุขภาพ

"สภาพอากาศ" ค่าฝุ่น pm 2.5 อัปเดต 10 อันดับแรกทั่วไทย พุ่งแตะ 200AQI อันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ จ.อ่างทอง เตือนจากหน่วยงานภาครัฐให้งดการเผาวัชพืชทุกรณี

(24 ม.ค.2566) "คุณภาพอากาศ" ค่าฝุ่น pm 2.5 ในพื้นที่ จ.อ่างทอง ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ปริมาณค่าฝุ่น เพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับอันตรายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

 

ทั้งนี้ แม้จะมีคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐให้งดการเผาวัชพืชทุกรณีเพื่อ ลดค่าฝุ่น pm 2.5 อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.อ่างทอง วัดได้ 178AQI  ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ 50AQI และอยู่ในโซนสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งสาเหตุใหญ่เกิดจากการเผาวัชพืชในพื้นที่โดยทางเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนให้กลุ่มผุ้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่ต้องเฝ้าระวัง

ขณะที่ จ.อ่างทอง ได้ออกประกาศแจ้งไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเรื่องของการเผาตอซังวัชพืชเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย มีทั้งโทษจำและโทษปรับ โดยอยากขอความร่วมมือให้ปรับเปลี่ยนจากการเผาเป็นการไถกลบแทน เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาดินแล้ว ยังลดการสร้างมลพิษด้วย ในส่วนของผู้ที่ยังฝ่าฝืนทางจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย 10 อันดับแรก (24 ม.ค.66)

ขณะที่ สภาพอากาศ ค่าฝุ่น pm 2.5 ทั่วประเทศไทย 10 อันดับแรก แบบเรียลไทม์ ณ เวลา 10.00 น. อ้างอิงจาก iqair มีดังนี้

  1. อ.บางคนที สมุทรสงคราม วัดได้ 200 AQI
  2. อ.เมือง สมุทรสงคราม วัดได้ 200 AQI
  3. อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดได้ 192 AQI
  4. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ วัดได้ 188 AQI
  5. อ.เมือง อ่างทอง วัดได้ 184 AQI
  6. เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ วัดได้ 184 AQI
  7. อ.เมือง นครปฐม วัดได้ 182 AQI
  8. อ.เมือง สมุทรสาคร วัดได้ 181 AQI
  9. เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ วัดได้ 180 AQI
  10. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ วัดได้ 177 AQI

 

โดย ค่า AQI หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศ ระหว่าง 151-200 ไม่ดต่อสุขภาพ ซึ่งความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบอันไม่พึงประสงค์และอาการที่รุนแรงขึ้นต่อหัวใจและปอดท่ามกลางสาธารณชน โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่อ่อนไหว